skoljobb.se

Rektor Hälsinggårdsskolan

Ansök nu

Rektor Hälsinggårdsskolan

I Falu kommun finns en mängd intressanta och kvalificerade arbetsuppgifter. Vi har ingenjörer, kommunikatörer, lärare, undersköterskor, projektledare och jurister samt 214 andra yrkesbefattningar. Vår vision är Ett större Falun. Vi ska vara enkla att samarbeta med och till nytta för faluborna. Vi gör skillnad och vi har jobb som märks. Vi är dessutom en arbetsgivare som vill ta tillvara våra medarbetares fulla kompetens - det vet vi leder till utveckling både för individen och för organisationen. För oss är det viktigt att ge våra medarbetare ett hållbart arbetsliv, vilket vi kallar ”Balans i livet”. Vi satsar alltså mycket på de mjuka värdena – hur människor mår, blir bemötta och kan växa – eftersom det är vår definition av att vara en riktigt bra arbetsgivare. I Falu kommun eftersträvar vi jämställdhet och vi ser gärna en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar därför sökande som bidrar till detta.

Vill du fortsätta bygga vidare på det spännande utvecklingsarbetet som rektor vid Hälsinggårdsskolan?

Nuvarande rektor för skolan går vidare för annat chefsjobb inom kommunen och vi söker nu hennes efterträdare. Hälsinggårdsskolan är Faluns största skola med ca 700 elever fördelade på årskurserna F-9. Vi söker dig som vill leda genom andra ledare och har ett tydligt strategiskt ledarskap. I din kommande ledningsgrupp finns 2 biträdande rektorer, rektorsassistent, samordnare och givetvis ett elevhälsoteam. Du leder även den lokala samverkansgruppen tillsammans med personalföreträdare där ett proaktivt arbetsmiljöarbete står i fokus.

Hälsinggårdsskolan är just nu i en mycket spännande utvecklingsfas där Hälsinggårdsskolan är pilotskola för det nationellt uppmärksammade utvecklingsarbetet Tillsammans för varje barn. Ett utvecklingsarbete som syftar till en förbättrad samverkan mellan skola, socialtjänst och region (landsting).

Arbetsuppgifter
Som rektor har du ett tydligt ledarskap som kännetecknas av delaktighet där du tillsammans med biträdande rektor organiserar arbetet för att ge alla möjlighet att ta ansvar för sin egen och skolans utveckling. I uppdraget ingår att kontinuerligt utvärdera processer, följa upp resultat och leda ett väl fungerande elevhälsoarbete, med stort fokus på förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa.

Som rektor ingår du även i grundskolechefens ledningsgrupp vilken utgörs av grund-och grundsärskolans rektorer samt verksamhetsutvecklare och controller. Som rektor förväntas du i detta forum bidra till hela grund- och grundsärskolans utveckling.

I uppdraget ingår bland annat att:

- Leda och fördela arbetsuppgifter

- Leda det systematiska kvalitetsarbetet på individ-, arbetslags- och skolnivå

- Utveckla skolans processer som bidrar till ett bättre resultat

- Skapa förståelse kring mål uppsatta i statliga och kommunala styrdokument

- Ansvara för personal, arbetsmiljö och budget

Kvalifikationer
- Pedagogisk examen på högskolenivå

- Erfarenhet av pedagogiskt arbete och pedagogisk ledning som arbetsgivaren bedömer tillräckligt.

- God kunskap om skolans styrdokument

- Intresse i att leda skolutveckling och att arbeta för att skapa samverkan mellan andra grundskolor och andra skolformer 

Personliga egenskaper
Vi söker dig som driver utvecklingsfrågor samtidigt som du tar ansvar för resultatet. Som person ser vi att du är strukturerad, har god organisationsförmåga och ett analytiskt förhållningssätt. Du värdesätter teamarbete och du visar god förmåga att leda, motivera och stödja såväl medarbetare som elever i ett kommunikativt och tydligt ledarskap. Du har en förmåga att skapa goda relationer med elever, personal och föräldrar.

Meriterande kvalifikationer

- Skolledarerfarenhet, med erfarenhet av b la arbetsmiljöfrågor såsom samverkan och MBL

- Lärarutbildning

- Erfarenhet av att driva projekt och förändringsprocesser

- Kunskaper om kvalitetsarbete i skolan

- Genomförd rektorsutbildning

- Erfarenhet av arbete inom svenska som andraspråk

Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Falu kommun tillämpar årsarbetstid.

Kopior på betyg lämnas till Falu kommun i samband med intervju. För den som erbjuds tjänsten krävs enligt Lagen om registerkontroll utdrag från Rikspolisens belastningsregister. 

Upplysningar

Gustaf Malmberg, grundskolechef: 023-862 28, gustaf.malmberg@falun.se

Fackliga företrädare 

Lärarnas riksförbund, Hanna Meijer Holmqvist: hanna.meijer.holmqvist@falun.se]

Lärarförbundet, Anders E Lindsten: anders.lindsten@falun.se

Kommunal Bergslagen, sektion Falun: 010-442 81 69

Vision, Christina Johansson: 023-821 10, christina.johansson@falun.se

Kontaktinformation
Gustaf Malmberg, Verksamhetschef

Arbetsplats
Slaggatan 4
79171 Falun

Dela detta jobb

Rektor Hälsinggårdsskolan

Falu kommun