skoljobb.se

Rektor särskolans linje

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Arbetsuppgifter

Vi söker en rektor till särskolans linje, grundsärskola, gymnasiesärskola samt särskild utbildning för vuxna, med ett stort intresse för att leda och utveckla det pedagogiska arbetet.

Vi vänder oss till dig som tillsammans med ledningsteamet vill driva och utveckla verksamheten mot uppsatta mål med fokus på ökad måluppfyllelse, pedagogiskt ledarskap, trygghet och studiero.

Du kommer att leda och samordna de processer som främjar elevernas förutsättningar för ett gott lärande, resultat och inflytande. Du verkar även för en lärande organisation med goda och nära relationer till medarbetare, elever och vårdnadshavare.

Vidare är du ansvarig för medarbetare, arbetsmiljö, samverkan och budget. Du är väl insatt i skollagen och andra styrdokument och du skapar en god samverkan med interna och externa parter.

Kvalifikationer

Du som söker har en lärarexamen, gärna även med en speciallärarexamen inriktning utvecklingsstörning.
Vi vill att du har ledarskapserfarenhet inom utbildningsområdet, har god kännedom om utvecklingsstörning och dess konsekvenser för lärande.
Du är väl insatt i skollagen och andra styrdokument.
Har du genomfört den statliga rektorsutbildningen ser vi detta som starkt meriterande.

Du har en god förmåga att analysera och därefter se förbättrings- och utvecklingsområden. I processerna som skapas så kan du prioritera och självständigt fatta beslut men även vara delaktig i ett gemensamt ledarskap.

Som person är du en tydlig ledare med driv och engagemang inför ditt uppdrag att utveckla verksamheten. Du värdesätter samarbete och en öppen kommunikation. Du är en god ambassadör för verksamheten och känner tillit till organisationen.

Körkort erfordras.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Dela detta jobb

Rektor särskolans linje

Region Gotland