skoljobb.se

Rektor Sollentuna kommun

Regioner
Utgår

2021-12-06

Ansök nu

Rektor Sollentuna kommun

Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. Sollentunas kommunala skolor når goda elevresultat och har höga trygghetssiffror tack vare fantastiska medarbetare. Genom att använda sig av forskning och beprövad pedagogik siktar vi mot ännu högre kvalitet för att stimulera barns och ungdomars kreativitet och lärande. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv.

Gärdesskolan är en kommunal grundskola som ligger ett stenkast från Edsbergs Slott, nära naturområden och goda kommunikationer. Skolan har under många år utvecklat sin verksamhet till att bli en tillgänglig skola för alla. På skolan går det idag cirka 640 elever och har 80 medarbetare som arbetar i årskurserna F-9. Skolan delar lokaler med Mallas förskola.
Gärdesskolan arbetar sedan 2001 utifrån ett tvålärarsystem där undervisningen planeras, genomförs och utvärderas av två pedagoger och där kollegialt lärande och fokus på goda studieresultat är hörnstenar. Tvålärarsystemet utgår från elevens individuella behov och skolans engagerade pedagoger anpassar undervisningen på ett sådant sätt som möjliggör hög måluppfyllelse, god arbets-och studiero samt trygghet. Skolan har under senare år fokuserat på att öka kvaliteten inom fritidshemmet och har idag en väl fungerande fritidsverksamhet med fokus på tillgänglighet och trygghet. Verksamheten planeras utifrån fritidshemmets kompensatoriska uppdrag för att möjliggöra en god övergång mellan skola och fritidshem. Skolans lokaler är nya och fräscha och mycket fokus ligger på att anpassa och tillgänglighetsgöra dessa för att möta elevers framtida behov av ändamålsenliga lokaler.

Som rektor i Sollentuna kommun ingår du i en kompetent och ambitiös rektorsgrupp som består av 16 rektorer med ansvar för grundskola och grundsärskola. Rektorsgruppen som leds av skolchef träffas regelbundet och utgör en viktig kommunikationskanal mellan huvudman och verksamhet och är ett forum för utveckling, mål och resultatarbete. Rektorsgruppen ger många möjligheter till kollegialt utbyte där du både kan få och ge stöd i det egna professionella utövandet. Andra tillgängliga stödfunktioner i vår förvaltning och kommun är vår avdelning för stöd och utveckling som kan stödja i skolutvecklingsfrågor samt frågor kring särskilt stöd och problematisk skolfrånvaro. Vår myndighetsavdelning stödjer i juridisk frågor och det finns en HR-avdelning och ekonomienhet som arbetar nära våra skolor för att ge de bästa förutsättningarna.

Kvalifikationer. 

Vi söker dig som vill leda en skola med höga elevresultat och höga ambitioner och som vågar och vill driva utveckling för skolan framåt. Vi söker en erfaren och engagerad skolledare som är tydlig, närvarande och driven. Du har både förmåga att förändra samt att bygga vidare på det utvecklingsarbete som finns på skolan. Du sätter elevhälsa i centrum och förstår vikten av tidiga insatser och systematiskt arbete med särskilt stöd och närvarofrämjande åtgärder. Du värdesätter ett nära ledarskap och skapar goda relationer med elever, medarbetare och vårdnadshavare samt har varje elevs bästa i fokus. Du tycker att delaktighet för medarbetare är viktigt. Du har erfarenhet av att leda personal utifrån ett flerlärarsystem samt arbeta processinriktat.

Du har erfarenhet som skolledare i grundskolan där verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar ingår.
Du har erfarenhet av att leda och utveckla elevhälsoarbetet och kan bland medarbetarna skapa ett gemensamt förhållningssätt i mötet med eleverna.
Du har högskoleexamen med pedagogisk inriktning, gärna grundskollärarexamen.
Du är väl förtrogen med gällande styrdokument och har kunskap om arbetsmiljö, lagar och avtal som reglerar verksamheten.
Du har goda kunskaper i systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling.
Du har en god kommunikationsförmåga, både internt och externt.
Du har gått, eller går, rektorsprogrammet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Arbetsuppgifter/uppdrag
Som rektor i Sollentuna kommun är du en av skolans viktiga pedagogiska ledare och har det yttersta ansvaret för en trygg studiemiljö och att undervisningen håller en god och hög kvalité samtidigt som den ständigt utvecklas.
Ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet, budgeten och elevernas resultat samt personal- och arbetsmiljöfrågor.
Leder verksamheten mot ökad måluppfyllelse för eleverna utifrån tilldelade resurser
Utvecklar skolan i nära samverkan med medarbetare utifrån analys av resultat samt skolresans fokusområden; tillgänglighet, digitalisering och hållbarhet
Utvecklar visioner och tydliga mål för verksamheten i dialog med medarbetarna
Leda, stödja och kompetensutveckla dina medarbetare.
Marknadsföra skolan som en attraktiv arbetsgivare.
Utvecklar samverkan med aktörerna i området som arbetar för barn och ungdomars lärande

Vi erbjuder
En spännande och dynamisk arbetsplats där du är med och arbetar för alla våra elevers bästa. Som anställd i Sollentuna kommun tar du del av våra anställningsförmåner

Med engagemang växer vi tillsammans – vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss! 

Anställningsform

     Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning

     Heltid

Tillträde

     enligt överenskommelse

Löneform

     månadslön

Antal lediga befattningar

     1

Sysselsättningsgrad

     100%

Ort

     Sollentuna

Län

     Stockholms län

Land

     Sverige

Referensnummer

     2021/436

Kontakt

  • Maria Nyström, 08-579 214 40

Publicerat

     2021-11-15

Sista ansökningsdag

     2021-12-06

Dela detta jobb

Rektor Sollentuna kommun

Sollentuna kommun