skoljobb.se

Rektor till Blackebergsskolan

Regioner
Utgår

2021-01-17

Ansök nu

Rektor till Blackebergsskolan

 

Ditt uppdrag
Blackebergsskolan är en mångkulturell F-6 skola med ca 470 elever som ligger i ett naturskönt område i Bromma med närhet till vatten, natur och bra kommunikationer. Skolan arbetar målinriktat med att ständigt förbättra sin verksamhet med fokus på det pedagogiska arbetet i klassrummet samt fritidshemmens utveckling för att främja en lärande miljö under hela skoldagen. Undervisning sker på ca 40 olika modersmål och i små undervisningsgrupper. Skolan deltar i såväl större som mindre undervisningsnära forskningsbaserade projekt och har ett nära samarbete i arbetslagen samt ett starkt och väl fungerande elevhälsoteam. Ledningen på skolan består av rektor, två biträdande rektorer samt en administrativ chef.

Ditt uppdrag blir att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet arbetet med fokus på skolans prioriterade mål: att öka elevernas måluppfyllelse, att arbeta för ett digitalt arbetssätt i undervisningen och en genomtänkt fritidsverksamhet. Du behöver vara en tydlig ledare som tillsammans med personalen fortsätter strukturera och driva det starka utvecklingsarbetet på skolan i god samverkan. Som rektor möter du elever, personal och vårdnadshavare på ett sätt som vilar i värdegrunden ”Trygghet, ansvar, glädje, kunskap – tillsammans”. Som chef i Stockholms stad formulerar du tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

Läs mer om skolan här

Det här kommer du till
Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som rektor är du delaktig i att utveckla Stockholm till en stad där barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv. Du kommer att få många kontaktytor såväl externt som internt och det finns stora utvecklingsmöjligheter för dig. Som rektor i Stockholms stad står du aldrig ensam utan har tillgång till ett omfattande stöd inom organisationen.

Läs mer om möjligheterna för dig som rektor i Stockholms stad på Pedagog Stockholm eller LinkedIn.

Ditt ledarskap
Blackebergsskolan söker en rektor som har helhetssyn och leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål samt skapar engagemang och delaktighet. Du är stabil och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du är relationsskapande, lyhörd och utåtriktad samt visar tillit och förtroende för medarbetarna. Du är en teamplayer med ett nära ledarskap. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Elevens lärande ska alltid vara i fokus.


Utbildning
Du ska ha högskoleutbildning med pedagogisk inriktning samt slutfört den statliga rektorsutbildningen. Meriterande är ekonomisk utbildning och utbildningar inom NPF/SVA.

Erfarenhet
Du ska ha erfarenhet av arbete som rektor i en F-6-organisation. Meriterande är rektorserfarenhet från mångkulturell skola, erfarenhet av kommunal verksamhet och av undervisning i pedagogisk verksamhet.


Kunskap
Vi söker dig som är väl förtrogen med LGR 11 och skolans regelverk samt har god kunskap om avtal och facklig samverkan inom skolans organisation. Du har kunskap om att leda skola på vetenskaplig grund och är väl förankrad i aktuell elevnära skolforskning. Du har god insyn i hela skolans organisation och kunskap om elevhälsans arbete. Som rektor är du väl förtrogen med systematiskt kvalitetsarbete, digitala verktyg samt informationsteknologi.

 

Tjänsten är en tillsvidareanställning som rektor i Stockholms stad.

 

Dela detta jobb

Rektor till Blackebergsskolan

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen