skoljobb.se

Rektor till Elin Wägnerskolan åk 6-9

Företag Växjö kommun
Regioner
Utgår

2021-04-11

Ansök nu

Rektor till Elin Wägnerskolan åk 6-9

Om tjänsten
Som rektor leder, ansvarar och utvecklar du skolan tillsammans med ytterligare en rektor samt skolledningsstöd. Arbetet sker tillsammans med skolans olika arbetsgrupper så som arbetslag, arbetslagsledare, förstelärare, elevhälsa, trygghetsteam samt närvaroteam. 

Ditt uppdrag är att tillsammans med skolledning och personal ansvara för driften av den dagliga verksamheten, planera för och utveckla organisationen samt fortsätta kvalitets- och utvecklingsarbetet som pågår. Rektorstjänsten innefattar verksamhetsansvar för grundskola åk 6-9. 
Du har även personal- budget- och arbetsmiljöansvar. 
En detaljerad ansvarsfördelning kommer att tas fram gemensamt med chef och befintlig rektor.

Som rektor ingår du i ett ledningsteam för västra området tillsammans med områdets övriga rektorer, där du bidrar aktivt med både dina kunskaper och ditt eget lärande. Stödfunktioner som finns är administrativ chef och samordnare som avlastar med arbetsuppgifter i hela området. Som ny rektor hos oss får du också en mentor.

Ett nära samarbete är med rektor och administratör som också är ett viktigt skolledningsstöd på enheten förväntas då arbetsfördelning och ansvar är särskilt viktigt med två rektorer som leder en skola.

Din profil
Du har pedagogisk examen och har hunnit utveckla en god pedagogisk insikt och kommunikativa förmågor. Har du dessutom genomgått den statliga rektorsutbildningen är detta meriterande. 

Du har erfarenhet av skolutveckling, organisationsutveckling, personalfrågor, arbetsmiljöarbete och att arbeta systematiskt med uppföljning, analys och återkoppling av resultat, såväl kvalitativa som kvantitativa. Du vill dela och kommunicera idéer och tankar om organisation och utveckling av skolan tillsammans med en rektorskollega där det gemensamma pedagogiska ledarskapet bidrar till att främja elevers lärande och utveckling och skolans mål. Du är väl insatt i elevhälsans uppdrag och arbete. 

Du har lätt för att skapa kontakt med nya personer, är prestigelös, förtroendeingivande, ansvarstagande, initiativtagande och du hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är van vid att lösa problem och att kommunicera och återkoppla ditt arbetet till din omgivning. Vid problem ser du lösningar och du arbetar med långsiktigt fokus och på ett strukturerat sätt. Då uppdraget innebär ett delat ledarskap med ytterligare en rektor är det viktigt med samverkan och tydlighet gentemot personal, elever och vårdnadshavare.

Dela detta jobb

Rektor till Elin Wägnerskolan åk 6-9

Växjö kommun