skoljobb.se

Rektor till Klaraskolan (Sannarps grundskola)

Ansök nu

Rektor till Klaraskolan (Sannarps grundskola)

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 14 300 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 2 600 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, skolbarnsomsorg, kulturskola, grundsär, teknikskola och vårt resurscentrum Kärnhuset.

Klaraskolan är en helt ny verksamhet som ska starta upp höstterminen 2018. Såväl personal som elever på Klaraskolan ska omfattas av vår idé: ” Sund, frisk och full av kunskap i en digital, internationell värld.” Skolan byggs för 550 elever i åk 6-9. Eleverna kommer från Snöstorpsskolan och Andersbergsskolan.

Skolledningen på Klaraskolan har genom samverkan en uttalad förväntan på att all personal omfattar en lojalitet mot kollegor och skolledning – vi gör det som beslutats och är överenskommet.
Vi organiserar för, och förväntar oss, att det sker samplanering i samtliga ämnen, sambedömning mellan lärare av bedömningsuppgifter och att det i arbetslagen finns ett fokus på hur undervisningen kan utvecklas för bättre resultat, studiero och trivsel.

ARBETSUPPGIFTER
Klarakolan söker en utvecklingsorienterad och modig rektor som vill ta chansen att vara med och utforma samt leda morgondagens skola- en skola för utbildning och bildning.

Som rektor har du det övergripande ansvaret för verksamheten med fokus på det pedagogiska utvecklingsarbetet och elevernas lärande mot uppsatta mål. I rollen ingår även ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö.

I rollen som rektor företräder du också skolan i olika sammanhang, kommunicerar med kommun och myndigheter samt leder de verksamhetsstrategiska frågorna kring skolans utveckling och framtid.

Vi söker dig som har förmågan att skapa både en trygg och utmanande miljö, där vi arbetar tillsammans för att utveckla våra elevers nyfikenhet och vilja att lära. Du ska vara ett gott föredöme i ditt ledarskap genom att vara professionell, agera etiskt och visa prov på gott omdöme samt personlig omtanke.

KVALIFIKATIONER
Pedagogisk högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Önskvärt är tidigare erfarenheter av att bedriva och utveckla pedagogiskt ledarskap.

Vi söker en rektor med mod och energi som vill vara med och sätta grunden och riktlinjerna för Klaraskolan. Som ledare är du trygg och närvarande och genom dina handlingar skapar du förutsättningar för dina medarbetare att växa och vara nytänkande. Du förväntas ha ett etiskt förhållningssätt som är förankrat i läroplanens värdegrund och som sätter elevers och medarbetares lärande i fokus.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.

Om du erbjuds anställning inom barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan!

Dela detta jobb

Rektor till Klaraskolan (Sannarps grundskola)

Halmstads kommun