skoljobb.se

Rektor till Rösjöskolan

Regioner
Utgår

2019-11-24

Ansök nu

Rektor till Rösjöskolan

Sollentuna kommun

Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. I Sollentuna ska varje skola vara den bästa skolan för varje elev som går där. Framför oss ser vi en skola där undervisningen håller hög kvalitet och stimulerar alla elevers kreativitet och lärande. En skola där vi har höga och positiva förväntningar på oss själva och våra elever och där alla elever och personal trivs och känner sig trygga. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv. Vi ska ligga i framkant vad det gäller pedagogisk utveckling, genomförande och organisering av undervisningen. Att ta stöd i forskning är en självklarhet för oss.

Om Rösjöskolan

Rösjöskolan är en skola som ligger i Edsberg nära naturområden och kommunikationer. Skolan har under många år utvecklat sin verksamhet till att bli en tillgänglig skola för alla. På skolan går det idag cirka 430 elever och har 130 medarbetare som arbetar i årskurserna F-6.

Rösjöskolan arbetar utifrån ett inkluderande förhållningssätt och tillämpar framgångsrikt olika evidensbaserade inkluderingsstrategier i skolvardagen. En av skolans specialiteter är motorik och lärande. Skolan arbetar i samverkan med ett flertal framstående forskare såväl nationellt som internationellt för att ständigt öka sin inkluderingskompetens. Rösjöskolans långsiktiga satsning går under namnet ”Rösjöskolan i rörelse”.

Skolan har en stor grundsärskoledel med 70 elever. Många av grundsärskoleeleverna läser inkluderat i grundskolans klasser. På skolan arbetar en personalgrupp som kännetecknas av stort engagemang och kompetens. Rösjöskolan är en skola som vill, vågar och kan. Det råder en mycket positiv anda och stor delakultur på skolan. På Rösjöskolan samarbetar medarbetarna mot gemensamt uppsatta mål där rörelse och motorik är naturliga inslag i undervisningen. Skolan har under många år etablerat internationella samarbeten och forskningsstöd och det råder en öppen, nyfiken atmosfär på skolan.

Skolan har ett väl fungerande värdegrundsarbete med ett unikt multiprofessionellt elevhälsoteam som inkluderar en avdelning för inkluderingsstöd. Skolan har ett mycket aktivt arbete för att skapa en tillgänglig skola som inkluderar varje elev.

Skolan leds av rektor och två biträdande rektorer.  Som rektor i Sollentuna kommun ingår du i Sollentunas rektorsgrupp där vi också värdesätter delakultur och samarbete mycket högt.

Kvalifikationer

Vi söker en erfaren och prestigelös rektor som är tydlig, närvarande och engagerad. Du har ett skickligt pedagogiskt ledarskap och tar ansvar för elevernas lärande och resultat. Du har en god samarbetsförmåga, är handlingskraftig, energisk och transparent. Som rektor, för en relativt stor verksamhet, värdesätter du ett nära ledarskap och skapar goda relationer med elever, medarbetare och vårdnadshavare samt har varje elevs bästa i fokus. Du bör ha erfarenhet av och vara trygg i att vara chef för andra chefer.

Som rektor i Sollentuna kommun ska du lägga stor vikt på skolans pedagogiska utveckling. Du är synlig i verksamheten och arbetar med delaktighet så att alla får möjlighet att ta ansvar för sin egen och skolans utveckling. Du har både förmåga att förändra samt att bygga vidare på det utvecklingsarbete som finns på skolan.

Du har högskoleutbildning med pedagogisk inriktning och dokumenterad skolledarerfarenhet. Du ska vara väl förtrogen med LGR 11 och skolans regelverk. Den statliga rektorsutbildningen eller rektorsprogrammet är meriterande.

Arbetsuppgifter

 • Leda det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan i nära samverkan med medarbetarna
 • Leda verksamheten mot ökad måluppfyllelse för eleverna utifrån tilldelade resurser
 • Fortsätta utveckla arbetet med att vara en tillgänglig skola för varje elev.
 • Se till att enheten arbetar mot gemensamma mål under stimulerande samverkansformer
 • Arbeta tillsammans med medarbetarna i förändrings- och utvecklingsarbete och vara lyhörd för idéer och förslag
 • Utveckla visioner och tydliga mål för verksamheten i dialog med medarbetarna
 • Leda det systematiska kvalitetsarbetet och ansvara för att verksamheten kontinuerligt följs upp och utvärderas
 • Kunna hantera ett pressat arbetsläge
 • Fatta beslut utan onödiga dröjsmål samt ta ansvar för beslutens kvalitet och konsekvenser
 • Marknadsföra skolan som en attraktiv arbetsgivare.
 • Utveckla samverkan med aktörerna i området som arbetar för barn och ungdomars lärande
 • Fortsätta utveckla skolans arbete för tillgänglighet och inkludering

Vi erbjuder

Du kan läsa om våra förmåner på länken nedan:

Länk till förmåner

Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Vi gör urval löpande.

Välkommen med din ansökan!

Med engagemang växer vi tillsammans – vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss! 


Anställningsform    Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning    Heltid
Tillträde    Enligt överenskommelse
Löneform    Vi tillämpar individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar    1
Sysselsättningsgrad    100%
Ort    Sollentuna
Län    Stockholms län
Land    Sverige
Referensnummer    2019/113
Kontakt    
Anders Bjur, T.F.Grundskolechef, 08-579 231 60
Publicerat    2019-11-05
Sista ansökningsdag    2019-11-24

Dela detta jobb

Rektor till Rösjöskolan

Sollentuna kommun