skoljobb.se

Rektor till Runbacka skola

Ansök nu

Rektor till Runbacka skola

Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. I Sollentuna ska varje skola vara den bästa skolan för varje elev som går där. Framför oss ser vi en skola där undervisningen håller hög kvalitet och stimulerar alla elevers kreativitet och lärande. En skola där vi har höga och positiva förväntningar på oss själva och våra elever och där alla elever och personal trivs och känner sig trygga. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv. Vi ska ligga i framkant vad det gäller pedagogisk utveckling, genomförande och organisering av undervisningen. Att ta stöd i forskning är en självklarhet för oss. Du kommer ingå i en engagerad rektorsgrupp där vi arbetar transparent och tillsammans.

Runbacka skola är en mycket välfungerande skola som ligger i natursköna Viby i norra Sollentuna. På skolan går det idag cirka 560 elever i årskurserna F-9. På skolan arbetar en personalgrupp som kännetecknas av stort engagemang och kompetens. Runbacka skola är en digital skola med mycket goda studieresultat och stort fokus på utveckling. Det råder en mycket positiv anda och stor delakultur på skolan. Skolans ledord är kunskap, omvärld, trygghet och resultat. Skolan satsar extra på idrott och hälsa, digitalisering och moderna språk.Skolan leds av rektor och tre biträdande rektorer.

Skolan har ett väl fungerande värdegrundsarbete och ett aktivt arbete för att skapa en tillgänglig skola för varje elev som går där. Skolan har trygga elever och ett grundligt utbyggt elevhälso- och antimobbningsarbete. Skolan har ett elevhälsoteam där samtliga kompetenser finns med.

Som rektor i Sollentuna kommun ingår du i Sollentunas rektorsgrupp där vi också nätverkar och värdesätter delakultur och samarbete mycket högt.

Kompetenskrav

Vi söker en erfaren skolledare som är tydlig, närvarande och engagerad. Du har ett skickligt pedagogiskt ledarskap och tar ansvar för elevernas lärande och resultat. Du har en god samarbetsförmåga, är handlingskraftig, energisk och transparent. Som rektor, för en relativt stor skola, värdesätter du ett nära ledarskap och skapar goda relationer med elever, medarbetare och vårdnadshavare och har varje elevs bästa i fokus. Som rektor i Sollentuna kommun ska du lägga stor vikt på skolans pedagogiska utveckling. Du är synlig i verksamheten och arbetar med delaktighet så att alla får möjlighet att ta ansvar för sin egen och skolans utveckling. Du har både mod och förmåga att utveckla samta bygga vidare på det utvecklingsarbete som finns på skolan.

Du har högskoleutbildning med pedagogisk inriktning och dokumenterad skolledarerfarenhet. Du ska vara väl förtrogen med LGR 11 och skolans regelverk. Den statliga rektorsutbildningen eller rektorsprogrammet är meriterande.

Arbetsuppgifter/uppdrag

 • Leda det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan i nära samverkan med medarbetarna
 • Leda verksamheten mot ökad måluppfyllelsen för eleverna
 • Se till att enheten arbetar mot gemensamma mål under stimulerande samverkansformer
 • Arbeta tillsammans med medarbetarna i förändrings- och utvecklingsarbete och vara lyhörd för idéer och förslag
 • Utveckla visioner och tydliga mål för verksamheten i dialog med medarbetarna
 • Leda det systematiska kvalitetsarbetet och ansvara för att verksamheten kontinuerligt följs upp och utvärderas
 • Kunna hantera ett pressat arbetsläge
 • Fatta beslut utan onödiga dröjsmål samt ta ansvar för beslutens kvalitet och konsekvenser
 • Marknadsföra skolan som en attraktiv arbetsgivare.
 • Utveckla samverkan med aktörerna i området som arbetar för barn och ungdomars lärande

Vi erbjuder

Du kan läsa om våra förmåner på länken nedan:

https://www.sollentuna.se/sv/naringsliv--jobb/Jobba-i-Sollentuna-kommun/Formaner-for-dig-som-jobbar-i-Sollentuna-kommun/

Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Välkommen med din ansökan!

Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. I Sollentuna ska varje skola vara den bästa skolan för varje elev som går där. Framför oss ser vi en skola där undervisningen håller hög kvalitet och stimulerar alla elevers kreativitet och lärande. En skola där vi har höga och positiva förväntningar på oss själva och våra elever och där alla elever och personal trivs och känner sig trygga. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv. Vi ska ligga i framkant vad det gäller pedagogisk utveckling, genomförande och organisering av undervisningen. Att ta stöd i forskning är en självklarhet för oss. Du kommer ingå i en engagerad rektorsgrupp där vi arbetar transparent och tillsammans.

Runbacka skola är en mycket välfungerande skola som ligger i natursköna Viby i norra Sollentuna. På skolan går det idag cirka 560 elever i årskurserna F-9. På skolan arbetar en personalgrupp som kännetecknas av stort engagemang och kompetens. Runbacka skola är en digital skola med mycket goda studieresultat och stort fokus på utveckling. Det råder en mycket positiv anda och stor delakultur på skolan. Skolans ledord är kunskap, omvärld, trygghet och resultat. Skolan satsar extra på idrott och hälsa, digitalisering och moderna språk.Skolan leds av rektor och tre biträdande rektorer.

Skolan har ett väl fungerande värdegrundsarbete och ett aktivt arbete för att skapa en tillgänglig skola för varje elev som går där. Skolan har trygga elever och ett grundligt utbyggt elevhälso- och antimobbningsarbete. Skolan har ett elevhälsoteam där samtliga kompetenser finns med.

Som rektor i Sollentuna kommun ingår du i Sollentunas rektorsgrupp där vi också nätverkar och värdesätter delakultur och samarbete mycket högt.

Kompetenskrav

Vi söker en erfaren skolledare som är tydlig, närvarande och engagerad. Du har ett skickligt pedagogiskt ledarskap och tar ansvar för elevernas lärande och resultat. Du har en god samarbetsförmåga, är handlingskraftig, energisk och transparent. Som rektor, för en relativt stor skola, värdesätter du ett nära ledarskap och skapar goda relationer med elever, medarbetare och vårdnadshavare och har varje elevs bästa i fokus. Som rektor i Sollentuna kommun ska du lägga stor vikt på skolans pedagogiska utveckling. Du är synlig i verksamheten och arbetar med delaktighet så att alla får möjlighet att ta ansvar för sin egen och skolans utveckling. Du har både mod och förmåga att utveckla samta bygga vidare på det utvecklingsarbete som finns på skolan.

Du har högskoleutbildning med pedagogisk inriktning och dokumenterad skolledarerfarenhet. Du ska vara väl förtrogen med LGR 11 och skolans regelverk. Den statliga rektorsutbildningen eller rektorsprogrammet är meriterande.

Arbetsuppgifter/uppdrag

 • Leda det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan i nära samverkan med medarbetarna
 • Leda verksamheten mot ökad måluppfyllelsen för eleverna
 • Se till att enheten arbetar mot gemensamma mål under stimulerande samverkansformer
 • Arbeta tillsammans med medarbetarna i förändrings- och utvecklingsarbete och vara lyhörd för idéer och förslag
 • Utveckla visioner och tydliga mål för verksamheten i dialog med medarbetarna
 • Leda det systematiska kvalitetsarbetet och ansvara för att verksamheten kontinuerligt följs upp och utvärderas
 • Kunna hantera ett pressat arbetsläge
 • Fatta beslut utan onödiga dröjsmål samt ta ansvar för beslutens kvalitet och konsekvenser
 • Marknadsföra skolan som en attraktiv arbetsgivare.
 • Utveckla samverkan med aktörerna i området som arbetar för barn och ungdomars lärande

Vi erbjuder

Du kan läsa om våra förmåner på länken nedan:

https://www.sollentuna.se/sv/naringsliv--jobb/Jobba-i-Sollentuna-kommun/Formaner-for-dig-som-jobbar-i-Sollentuna-kommun/

Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Välkommen med din ansökan!

Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. I Sollentuna ska varje skola vara den bästa skolan för varje elev som går där. Framför oss ser vi en skola där undervisningen håller hög kvalitet och stimulerar alla elevers kreativitet och lärande. En skola där vi har höga och positiva förväntningar på oss själva och våra elever och där alla elever och personal trivs och känner sig trygga. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv. Vi ska ligga i framkant vad det gäller pedagogisk utveckling, genomförande och organisering av undervisningen. Att ta stöd i forskning är en självklarhet för oss. Du kommer ingå i en engagerad rektorsgrupp där vi arbetar transparent och tillsammans.

Runbacka skola är en mycket välfungerande skola som ligger i natursköna Viby i norra Sollentuna. På skolan går det idag cirka 560 elever i årskurserna F-9. På skolan arbetar en personalgrupp som kännetecknas av stort engagemang och kompetens. Runbacka skola är en digital skola med mycket goda studieresultat och stort fokus på utveckling. Det råder en mycket positiv anda och stor delakultur på skolan. Skolans ledord är kunskap, omvärld, trygghet och resultat. Skolan satsar extra på idrott och hälsa, digitalisering och moderna språk.Skolan leds av rektor och tre biträdande rektorer.

Skolan har ett väl fungerande värdegrundsarbete och ett aktivt arbete för att skapa en tillgänglig skola för varje elev som går där. Skolan har trygga elever och ett grundligt utbyggt elevhälso- och antimobbningsarbete. Skolan har ett elevhälsoteam där samtliga kompetenser finns med.

Som rektor i Sollentuna kommun ingår du i Sollentunas rektorsgrupp där vi också nätverkar och värdesätter delakultur och samarbete mycket högt.

Kompetenskrav

Vi söker en erfaren skolledare som är tydlig, närvarande och engagerad. Du har ett skickligt pedagogiskt ledarskap och tar ansvar för elevernas lärande och resultat. Du har en god samarbetsförmåga, är handlingskraftig, energisk och transparent. Som rektor, för en relativt stor skola, värdesätter du ett nära ledarskap och skapar goda relationer med elever, medarbetare och vårdnadshavare och har varje elevs bästa i fokus. Som rektor i Sollentuna kommun ska du lägga stor vikt på skolans pedagogiska utveckling. Du är synlig i verksamheten och arbetar med delaktighet så att alla får möjlighet att ta ansvar för sin egen och skolans utveckling. Du har både mod och förmåga att utveckla samta bygga vidare på det utvecklingsarbete som finns på skolan.

Du har högskoleutbildning med pedagogisk inriktning och dokumenterad skolledarerfarenhet. Du ska vara väl förtrogen med LGR 11 och skolans regelverk. Den statliga rektorsutbildningen eller rektorsprogrammet är meriterande.

Arbetsuppgifter/uppdrag

 • Leda det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan i nära samverkan med medarbetarna
 • Leda verksamheten mot ökad måluppfyllelsen för eleverna
 • Se till att enheten arbetar mot gemensamma mål under stimulerande samverkansformer
 • Arbeta tillsammans med medarbetarna i förändrings- och utvecklingsarbete och vara lyhörd för idéer och förslag
 • Utveckla visioner och tydliga mål för verksamheten i dialog med medarbetarna
 • Leda det systematiska kvalitetsarbetet och ansvara för att verksamheten kontinuerligt följs upp och utvärderas
 • Kunna hantera ett pressat arbetsläge
 • Fatta beslut utan onödiga dröjsmål samt ta ansvar för beslutens kvalitet och konsekvenser
 • Marknadsföra skolan som en attraktiv arbetsgivare.
 • Utveckla samverkan med aktörerna i området som arbetar för barn och ungdomars lärande

Vi erbjuder

Du kan läsa om våra förmåner på länken nedan:

https://www.sollentuna.se/sv/naringsliv--jobb/Jobba-i-Sollentuna-kommun/Formaner-for-dig-som-jobbar-i-Sollentuna-kommun/

Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Välkommen med din ansökan!

Dela detta jobb

Rektor till Runbacka skola

Sollentuna kommun