skoljobb.se

Rektor till Skärlagskolan

Företag Trosa kommun
Regioner
Utgår

2021-11-29

Ansök nu

Rektor till Skärlagskolan

I Trosa kommun satsar vi på att våra barn och elever ska få en så bra start i livet som möjligt. Från det första mötet med förskolans värld, hela vägen genom förskoleklass, grundskolan och fritidshem gör våra medarbetare sitt yttersta för att varje barn och elev ska få den stöttning som krävs för att nå sina drömmar och mål.

Var med och forma framtidens skola!

Att tillhandahålla möjligheten till en bra start i livet, där varje elev ges bästa tänkbara förutsättningar till goda kunskaper, är vår viktigaste kommunala uppgift och vår högst prioriterade fråga. Vi söker nu en rektor som vill vara med och driva den fortsatta positiva utvecklingen av Skärlagskolan.

Skärlagskolan ligger i centrala Trosa med närhet till skog och vacker natur. Vi är en F-6 skola med fritidshem och ca 350 elever. Den nybyggda skolan är tänkt att kunna inrymma ca 400 elever. Vi har precis flyttat in i vår nybyggda skola med nya kreativa lokaler. Vi arbetar med en klass i varje årskurs som sedan delas in i undervisningsgrupper. Varje årskurs kommer att ha tillgång till en lärstudio bestående av två klassrum, ett torg, ett halvklassrum och tre grupprum.  

Skärlagskolan är en harmonisk skola där det finns ett högt engagemang hos personalen. Vi har legitimerade lärare i alla årskurser och arbetar med gemensamt mentorskap, som innebär att flera lärare ansvarar i varje årskurs. Skolan har ett elevhälsoteam där speciallärare, specialpedagog, skolsköterska, kurator, skolpsykolog och rektor ingår. Vi har fritidspersonal knutna till klasserna, sva lärare och studiehandledare, allt för att kunna möta elevernas behov. 

UPPDRAG

Som rektor har du en långtgående delegation med ett tydligt helhetsansvar för ditt ansvarsområde gällande verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Med kunskap som fokus leder du skolutveckling och kvalitetsarbete.

Du arbetar med den fortsatta utvecklingen av Skärlagskolan och tar vid där det nuvarande utvecklingsarbetet befinner sig. Utifrån elevernas behov organiserar du skolan på bästa sätt och du arbetar med att utveckla det pedagogiska ledarskapet. Du har en viktig roll i att skapa förutsättningar för att ta tillvara medarbetarnas idéer och kompetens. 

Utifrån elevernas behov organiserar du förskoleklass, skola och fritidshem på bästa sätt. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och tar tillsammans ansvar för att utveckla alla våra barn och elevers förmågor och kompetenser. Vi tror på ett elevnära ledarskap där förmågan att bygga förtroendefulla relationer är grunden för den utveckling vi vill se i organisationen. Vi vet att förtroendet mellan skolledare och medarbetare gör skillnad, både i hur vi arbetar tillsammans och för barn och elevernas utveckling kunskapsmässigt och socialt.

Du arbetar tätt tillsammans med biträdande rektor, arbetslagsledare, förstelärare samt elevhälsoteamet. Till din hjälp har du även en kanslist på skolan, samt stöd av centrala funktioner såsom HR, ekonomi och lönekontor. Tillsammans med dina medarbetare och eleverna fortsätter du att genom samverkan med andra utveckla Skärlagskolan att vara en skola som ligger i framkant. 

I uppdraget ingår också att du är med och bidrar till ett bra samarbete mellan alla kommunala grund- och förskolor, och som rektor ingår du i skolkontorets ledningsgrupp där helhetssyn är ett självklart inslag. 

KOMPETENS

Du är/har:

 • utbildad, legitimerad lärare

 • dokumenterad chefserfarenhet

 • rektorsutbildning - avslutad eller pågående

 • kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete

Meriterande är:

 • tidigare erfarenhet av att leda skola och fritidshem

 • erfarenhet av budgetansvar

Dina ledaregenskaper kommer väga tungt. Du är en trygg och erfaren ledare med självinsikt och värme, samt har förmågan att förhålla dig på ett sätt som är anpassat till aktuell situation. Du är kunnig inom ditt område och skapar tillit och förtroende. Detta gör dig trygg i beslutsfattande, även snabba sådana, och du är en självklar ambassadör för din skola.

Du är skicklig i att leda grupper och processer, ditt fokus på resultat gör att du arbetar långsiktigt och systematiskt utifrån ett helhetsperspektiv. Ditt ledarskap är närvarande, även de gånger du inte fysiskt finns på plats.

 

INFORMATION OM ANSTÄLLNINGEN

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning:   Heltid

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse

VAD ERBJUDER VI?

Du blir en självklar del av ledningsgruppen på Skolkontoret med övriga rektorer för förskolor och grundskolor, rektor för SFI, chef för elevhälsan, administrativ chef, kvalitetschef, utvecklingsledare och skolchef. Du kommer arbeta tätt ihop med dina rektorskollegor inom skolorna, vi har gemensamma träffar en gång i veckan. Tillsammans fortsätter vi utveckla verksamheten till en trygg, lärande miljö för våra barn.

 • Centrala stödfunktioner

 • En stabil ledningsgrupp med hög kompetens och varm arbetsmiljö

 • Gemensamma chefsträffar för alla chefer i kommunen

 • Friskvårdsbidrag

 • Tillgång till ett stort utbud av Sunt Liv aktiviteter

ÖVRIGT

Den som erbjuds tjänst inom förskola och skola måste uppvisa utdrag ur belastningsregister enligt gällande lagstiftning (Lag [2000:873] om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg).

Vi tackar vänligt nej till erbjudande från bemannings- och rekryteringsfirmor.

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontakt:

Mats Larsson, Skolchef

0156-52053

mats.larsson@trosa.se

Taina de Mander, Sveriges Skolledarförbund (F)

0156-523 80

taina.demander@trosa.se

Dela detta jobb

Rektor till Skärlagskolan

Trosa kommun