skoljobb.se

Rektor till Södermalmsskolan

Ansök nu

Rektor till Södermalmsskolan

 

Ditt uppdrag
Södermalmsskolan är en av Stockholms större kommunala skolor med ansvar för F-9, fritidsverksamhet, en stor grundsärskola F-9 samt en kommunövergripande undervisningsgrupp. Skolan har 860 elever och 130 personal. Ledningsgruppen består av rektor, fyra biträdande rektorer samt en administrativ chef. Skolan har en mycket god elevtillströmning och är en populär skola med engagerade vårdnadshavare och drivande, ambitiösa medarbetare.

På Södermalmsskolan kan elever årskurs 4 - 9 välja mellan tre profiler: matematik, drama och engelska.

Södermalmsskolan har ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete med goda elevresultat. Du som söker tjänsten bör vara väl insatt i hur man förvaltar väl fungerande strukturer som bidrar till ett gott arbetsklimat för både elever och medarbetare. Skolan har gjort stora framsteg gällande digitalisering av undervisningen och sökande ska fortsätta driva den digitala utvecklingen.

Skolan är uppdelad på två skolbyggnader. En utmaning är att fortsätta det påbörjade arbetet med att skapa ”den röda tråden” mellan grundskolan F-9 och de olika skolformerna.

Läs mer om skolan här:
Södermalmsskolan

Det här kommer du till
Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som rektor är du delaktig i att utveckla Stockholm till en stad där barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv. Du kommer att få många kontaktytor såväl externt som internt och det finns stora utvecklingsmöjligheter för dig. Som rektor i Stockholms stad står du aldrig ensam, du har tillgång till ett omfattande stöd inom organisationen.

Läs mer om möjligheterna för dig som rektor i Stockholms stad på Pedagog Stockholm eller LinkedIn.

Ditt ledarskap
Som rektor på Södermalmsskolan ser du helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du planerar och organiserar arbetet effektivt samt styrs av mål – och resultattänkande. Du visar tillit och förtroende för medarbetarna, kommunicerar tydligt, lyssnar och löser konflikter konstruktivt.

Utbildning
Du ska ha högskoleutbildning med pedagogisk inriktning samt slutfört den statliga rektorsutbildningen. 

Erfarenhet
Du ska ha flerårig erfarenhet av skolledning. Meriterande är rektorserfarenhet från stor skola.

Kunskap
Vi söker dig som har kunskap om skolutveckling och är väl förtrogen med systematiskt kvalitetsarbete, digitala verktyg samt informationsteknologi.

Tjänsten är en tillsvidareanställning som rektor i Stockholms stad.

Dela detta jobb

Rektor till Södermalmsskolan

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen