skoljobb.se

Rektor till Trönningeskolan, åk 6-9

Ansök nu

Rektor till Trönningeskolan, åk 6-9

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 14 300 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 2 600 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, skolbarnsomsorg, kulturskola, grundsär, teknikskola och vårt resurscentrum Kärnhuset.

Det första som slår dig i Trönninge är lugnet, närheten, naturen och den mindre skalan – det som andra kallar livskvalitet.
Trönninge ligger söder om Halmstad på gränsen till Laholms kommun. Här finns fyra förskolor och två skolor: Eldsbergaskolan (F-6) och Trönningeskolan (F-9). Skolornas upptagningsområde sträcker sig utanför samhället. På Trönningeskolan går det totalt drygt 500 elever, varav 150 elever går på skolans fritidshem. Vi är även en övningsskola, ett projekt och samarbete med Högskolan i Halmstad. Ditt ansvar som rektor blir årskurs 6-9, cirka 25 medarbetare och cirka 240 elever.

Nu söker vi dig som vill arbeta i en ledningsgrupp där ledordet är tillsammans. Det är också en tjänst för dig som vill söka livskvalitet på en mindre ort med utmärkta kommunikationer.


ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifter du känner igen och uppskattar.
Som rektor på Trönningeskolan är du både en pedagogisk ledare och chef. I din roll driver och utvecklar du verksamheten. Du tar ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö och lokaler. Du leder och styr verksamheten tillsammans med ytterligare två rektorer och en ledningsgrupp i verksamhetsområdet. Här får du möjligheter att leda och arbeta tillsammans med engagerade och kompetenta medarbetare.

Ditt pedagogiska ledarskap spelar stor roll.
I rollen som pedagogisk ledare på Trönningeskolan har du i uppdrag att leda verksamheten mot uppsatta mål. Du ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet och tillsammans med personalen arbetar du med analys av resultatet, identifierar behov, vidtar åtgärder som möter behoven samt uppföljning och utvärdering.

Som rektor har du en nyckelroll för att se till att varje elev ska kunna nå sin fulla potential och prestera resultat som ger många valmöjligheter för vidare studier. Du företräder också skolan i olika sammanhang, kommunicerar med kommun och myndigheter samt leder de verksamhetsstrategiska frågorna kring skolans utveckling och framtid.

En del av rektorsgruppen.
Som rektor i Halmstad kommun får du kontinuerligt stöd från rektorsgrupp där du själv ingår samt ett väl utvecklat administrativt stöd. Rektorsgruppen arbetar med kollegialt lärande och diskuterar frågor som rör skolutveckling och pedagogiskt ledarskap.

Som rektor vill vi att du är tydlig i din kommunikation kring mål, resurser och förväntat resultat och på så sätt skapar förståelse och acceptans för fattade beslut. Du ska stimulera till utveckling genom att visa tillit till personalens förmåga, vidgar deras ansvar samt bidrar med konstruktiv kritik.
Du ska vara ett gott föredöme i ditt ledarskap genom att vara professionell, agera etiskt och vis prov på gott omdöme och personlig omtanke. Du ska bedriva systematiskt kvalitetsarbete utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

KVALIFIKATIONER
Kanske arbetar du redan i dag som rektor. har arbetat som rektor tidigare eller ser du detta som en ny utmaning. Det innebär värdefull erfarenhet för ditt nya arbete hos oss.

Du har en pedagogisk högskoleutbildning eller annan högskoleutbildning som vi bedömer likvärdig. Det är meriterande om du gått rektorsprogrammet.
Som ledare är du trygg och närvarande och genom dina handlingar skapar du förutsättningar för dina medarbetare att växa och vara nytänkande. Samtidigt kan du fatta svåra beslut och vara tydlig i ditt ledarskap.
När tempot är högt har du förmågan att planera och prioritera din tid utifrån verksamhetens- och elevernas bästa. Du levererar vad du lovar, strävar efter att nå resultat med bästa möjliga kvalitet och vågar prova nya vägar. Du är intresserad av din omgivning och du är bra på att skapa, etablera och underhålla kontakter.
Vi hoppas du känner igen dig och griper möjligheten till att utvecklas som människa och i din yrkesroll.

Många elever ser fram emot din ansökan.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.

Om du erbjuds anställning inom barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan!

Dela detta jobb

Rektor till Trönningeskolan, åk 6-9

Halmstads kommun