skoljobb.se

Rektor till Vaxmora skola

Ansök nu

Rektor till Vaxmora skola

Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. I Sollentuna ska varje skola vara den bästa skolan för varje elev som går där. Framför oss ser vi en skola där undervisningen håller hög kvalitet och stimulerar alla elevers kreativitet och lärande. En skola där vi har höga och positiva förväntningar på oss själva och våra elever och där alla elever och personal trivs och känner sig trygga. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv. Vi ska ligga i framkant vad det gäller pedagogisk utveckling, genomförande och organisering av undervisningen. Att ta stöd i forskning är en självklarhet för oss. Du kommer ingå i en engagerad rektorsgrupp där vi arbetar transparent och tillsammans.

Vaxmora skola ligger i ett naturskönt område i norra Sollentuna. Skolan erbjuder en stimulerande arbetsmiljö i fräscha lokaler samt en inspirerande utemiljö. På skolan går det idag cirka 350  elever i årskurserna F-6. Skolan har ett mycket gott samarbete med Vaxmora förskolor som utgör en del av kommunens arbete med övningsförskolor.

På skolan arbetar en personalgrupp som kännetecknas av ett stort engagemang, hög kompetens och elevens bästa i fokus. Skolan har en mycket hög andel behöriga lärare, förskollärare och fritidspedagoger samt ett väl fungerande elevhälsoteam.

Skolan arbetar enligt visionen ”en enhet- likvärdig undervisning på forskningsbaserad grund”. Under läsåret 18/19 kommer alla medarbetare genomföra kommunens tillgänglighetsutbildning med syfte att skapa den bästa skolan för varje elev.

Kompetenskrav

Vi söker en rektor som är tydlig, närvarande, engagerad och stabil. Du har ett skickligt pedagogiskt ledarskap och tar ansvar för elevernas lärande och resultat. Du har en god samarbetsförmåga, är handlingskraftig, energisk och transparent. Som rektor, för en relativt liten skola, värdesätter du ett nära ledarskap och skapar goda relationer med elever, medarbetare och föräldrar och har varje elevs bästa i fokus. Som rektor i Sollentuna kommun ska du lägga stor vikt på skolans pedagogiska utveckling. Du är synlig i verksamheten och arbetar med delaktighet så att alla får möjlighet att ta ansvar för sin egen och skolans utveckling. Du har både förmåga att förändra samt att bygga vidare på det utvecklingsarbete som finns på skolan.

Du har högskoleutbildning med pedagogisk inriktning och dokumenterad skolledarerfarenhet. Du ska vara väl förtrogen med LGR 11 och skolans regelverk. Den statliga rektorsutbildningen eller rektorsprogrammet är meriterande.

Arbetsuppgifter/uppdrag

  • Leda det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan
  • Leda verksamheten mot ökad måluppfyllelsen för eleverna
  • Se till att enheten arbetar mot gemensamma mål under stimulerande samverkansformer
  • Arbeta tillsammans med medarbetarna i förändrings- och utvecklingsarbete och vara lyhörd för idéer och förslag
  • Utveckla visioner och tydliga mål för verksamheten i dialog med medarbetarna
  • Leda det systematiska kvalitetsarbetet och ansvara för att verksamheten kontinuerligt följs upp och utvärderas
  • Kunna hantera ett pressat arbetsläge
  • Fatta beslut utan onödiga dröjsmål samt ta ansvar för beslutens kvalitet och konsekvenser
  • Göra skolan till ett självklart val för eleverna i närområdet
  • Utveckla samverkan med aktörerna i området som arbetar för barn och ungdomars lärande

Vi erbjuder

Du kan läsa om våra förmåner på länken nedan:

https://www.sollentuna.se/sv/naringsliv--jobb/Jobba-i-Sollentuna-kommun/Formaner-for-dig-som-jobbar-i-Sollentuna-kommun/

Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Kontaktpersoner:
Mikael Kaspar, Skolchef 
tfn: 08-579 231 60

Sista ansökningsdag:
2018-08-27

Dela detta jobb

Rektor till Vaxmora skola

Sollentuna kommun