skoljobb.se

Resurspedagog Sandvik för- och grundskola

Regioner
Kategorier
Utgår

2018-10-21

Ansök nu

Resurspedagog Sandvik för- och grundskola

Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen ”Järfälla för alla framåt”. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/ledigajobb

Sandvikskolan, den lilla skolan med de stora möjligheterna, är en F-5 skola i Viksjö med ca 340 barn/elever och 85 medarbetare. I vår verksamhet ryms förutom förskola och skola även grundsärskola, fritidshem och fritidsklubb. Vi tror att alla barn och elever kan och vill utvecklas om de får rätt förutsättningar vilket gör att vi har påbörjat ett arbete med att se över tillgängligheten i vår lärmiljö. Samarbete och kollegialt lärande är något vi tror gynnar våra barn och elever, dessutom gör det vårt arbete så mycket roligare och utvecklande.

Vi är organiserade i arbetslag där lärare, fritidspedagoger och resurspedagoger samverkar för att elevens hela dag ska bli bra. Samarbetet över verksamheterna sker bland annat genom att vi har ett faddersystem, gemensamma teman och regelbundna gemensamma samlingar.

Prioriterade utvecklingsområden lå 18/19 är:
• Tillgänglig undervisning
• Effektiva team
• Digital kompetens
• Pedagogisk dokumentation/betyg och bedömning

Vi är ett glatt gäng som ser möjligheter och arbetar efter devisen "Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra!" vilket bland annat innebär att vi ger varandra professionell feedback och arbetar utifrån en lösningsinriktad pedagogik, s.k LIP. Våra pedagoger är legitimerade/behöriga i sina respektive ämnen/arbetsområden. Vårt elevhälsoteam består av specialpedagog, skolsköterska, kurator, skolpsykolog samt skolhundsförare.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att tillhöra ett arbetslag och arbeta på såväl individ- som gruppnivå. På individnivå består arbetet av att stimulera och utmana elevens språkutveckling, lärande och sociala samspel, samt arbetar aktivt för en trygg och säker miljö i nära samarbete med övrig pedagogisk personal.

KVALIFIKATIONER
Pedagogisk utbildning, gärna med inriktning specialpedagogik och/eller språkstörning. Erfarenhet av arbete med elever med språkstörning, autism, ADHD eller andra funktionsvariationer.

Stort engagemang, lågaffektivt förhållningssätt, nyfiken, tålmodig, strukturerad, tydlig och självständig är personlig egenskaper som krävs för uppdraget.

Du ska kunna arbeta självständigt och utmanas av att stötta en enskild elev samtidigt som du kan arbeta med elever på en gruppnivå. Du trivs med att arbeta i ett team och ser att din närvaro och arbetsinsats påverkar och bidrar till hela arbetslagets framgång och effektivitet.

Du ska ha erfarenhet av arbete med barn inom autismspektrum, ADHD och/eller språkstörning.
Höga krav ställs på personlig mognad.

ÖVRIGT
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Dela detta jobb

Resurspedagog Sandvik för- och grundskola

Järfälla kommun