skoljobb.se

Resurspedagog till mindre undervisningsgrupp

Regioner
Kategorier
Utgår

2019-10-25

Ansök nu

Resurspedagog till mindre undervisningsgrupp

 

Arbetsplatsbeskrivning

Blackebergsskolan ligger i ett naturskönt område i Bromma med närhet till vatten, natur och bra kommunikationer. Skolan har knappt 475 elever i årskurs F-6. Vi har relativt små klasser och en hög personaltäthet. Vi arbetar målinriktat med att ständigt förbättra vår verksamhet med fokus på det pedagogiska arbetet i klassrummet samt fritidshemmens utveckling. Vi deltar i såväl större som mindre undervisningsnära forskningsbaserade projekt och har ett nära samarbete i arbetslagen. Trygghet, ansvar, glädje, kunskap - tillsammans är våra ledord.

 

Arbetsbeskrivning

Vi söker ett vikariat som resurspedagog till skolans mindre undervisningsgrupp. Vikariatet kan bli aktuell att gå över till en tillsvidare tjänst.

Ibland kan elever behöva ett mindre sammanhang under kortare eller längre tid. Då har vi Studion som ett alternativ.

Syftet med Studion är att på bästa sätt möjliggöra för eleven att nå de nationella målen. Eleven är fortfarande en del av sin klass men får utifrån behov möjlighet att arbeta i ett mindre sammanhang. Studion arbetar inkluderande och skall inte ses som en permanent lösning. Studion har hög vuxentäthet för att kunna anpassa undervisningen efter varje individs behov.

Du kommer arbeta i ett team bestående av fyra lärare och 3 resurspedagoger. Som resurspedagog bidrar du till att vardagen i vår mindre undervisningsgrupp fungerar väl och att undervisningen individanpassas utifrån elevens behov . Tillsammans med övriga kollegor på skolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn. Du deltar i det pedagogiska utvecklingsarbetet och den pedagogiska dokumentationen enligt skolans läroplan och verksamhetsmål. Du är engagerad och deltar aktivt i planering och utvärdering av arbetet. Tillsammans med lärarna verkar ni för en tät kontakt med vårdnadshavare.

Kvalifikationer

Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet och erfarenhet av att arbeta tillsammans med elever med NPF.

Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande. Du är även lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer och kan bibehålla ett realistiskt perspektiv där du fokuserar på rätt saker. Ditt elevfokus är tydligt och du har en positiv attityd till ditt arbete och ditt arbetslag såväl som till hela skolan och enheten. Du samverkar med elever, kollegor och föräldrar på ett lyhört och smidigt sätt och lyssnar, kommunicerar samt hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du handlar i enlighet med fattade beslut, läroplanen, mål, policys och riktlinjer. 


 

Övrigt

Dela detta jobb

Resurspedagog till mindre undervisningsgrupp

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen