skoljobb.se

 

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

  • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
  • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
  • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
  • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsplatsbeskrivning

Rödabergsskolan är en F-9 skola utöver det vanliga. Vi har ett gott renommé och en lugn miljö med en härlig mix av nationaliteter (vanligtvis från 70-80 olika länder). Vår utgångspunkt är att alla de ca 670 eleverna är de bästa barnen man kan ha på en skola. I mötet med vår erfarna och engagerade personal växer de och lyckas mycket bra, både kunskapsmässigt och socialt. I skolan går elever från närområdet men även barn till forskare och experter som kommer från världens alla hörn. Undervisningsspråken är svenska och engelska. Det finns tre spår: Svenska klasser från F-9, en parallell med engelska klasser åk 1-9 och en tvåspråkig del (svenska, engelska) åk 8-9.

En större förändringsprocess har påbörjats på skolan för att få till stånd en sammanhållen pedagogisk utveckling som omfattar samtliga delar av verksamheten. Förhållningssättet kan bäst beskrivas som ”growth mindset” och hur det får genomslag inom de utpekade områdena: Bedömning för lärande(BFL), digitalisering, tillgängligt lärarande och språkutvecklande arbetssätt.

Skolan ligger vid Norrtull med närhet till City, Hagaparken och den nya Hagastaden. Elevantalet ökar starkt och därför planeras i närtid en utbyggnad av skolan.

Arbetsbeskrivning

Till största del kommer du att ha idrottsundervisning i åk 7-9 och ha både engelskspråkiga och svensktalande elever. I ett nära samarbete med två erfarna och engagerade kollegor tar ni tillsammans ansvar för kvalitet och utveckling av idrottsämnet. Det innebär utveckling av didaktik, bedömning och planering av undervisning, idrottsdagar och styrda rörelseaktiviteter. En mindre del av tjänsten innebär att undervisa elever i Trä-och metallslöjd.

 
Kvalifikationer

Vi söker en tydlig ledare som med värme och fasthet vill fortsätta att utveckla Rödabergsskolan

  • Du har en mycket stor förmåga att skapa ett klassrumsklimat där elever tryggt vågar misslyckas och misslyckas tillsammans med varandra.
  • Du är legitimerad lärare för att undervisa åk 1-9 i idrott och hälsa samt Trä och Metall- slöjd och förtrogen med LGR 11 och skolans regelverk.
  • Du har goda kunskaper i svenska och engelska och uttrycker dig väl i tal och skrift.
  • Du är väl förtrogen med digitala verktyg och använder dessa som en naturlig del av din undervisning.
  • Meriterande är att du också har utbildning i annat ämne.
  • Du ska också i övrigt bedömas lämplig för tjänsten.

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.
Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Rödabergsskolan söker lärare i idrott och hälsa och Slöjd (TM)

Ansök nu

Dela detta jobb