skoljobb.se

School Counsellor

Regioner
Kategorier
Utgår

2023-03-31

Ansök nu

School Counsellor

About this vacancy

Är du en stabil och flexibel person med förmåga att hitta kreativa lösningar på uppkomna utmaningar? Har du god och genuin förmåga att samarbeta och skapa goda relationer, arbetar du självständigt och strukturerat, samt tar ansvar och egna initiativ? Då är det kanske dig vi letar efter!

Internationella Engelska Skolan i Staffanstorp söker nu en kurator att komplettera vårt elevhälsoteam med - the Student Care Team. Vi söker dig som har socionomexamen eller en utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig, samt erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna från skola. Tjänsten är ett heltidsvikariat på ett år med möjlighet till fast anställning på 100%.

Arbetsplatsen

IES Staffanstorp är en populär friskola för elever i årskurs F–9 (i dagsläget F-7) med runt 450 elever och 55 medarbetare. Oavsett om du är ny i yrket eller redan har arbetat i flera år tror vi att IES Staffanstorp kan vara nästa steg. För dig som är ny finns gott om stöd att få på skolan, både från dina kollegor och från vårt Student Care Team som gärna hjälper med planering, uppföljning och struktur. För dig som redan är etablerad i din roll erbjuder skolan en inspirerande internationell miljö där din expertis värderas.

IES tror att genom fokus på att behärska det engelska språket, studiero, trygghet och respekt bygga en positiv skolmiljö som är tillåtande och inkluderande – och som ger bra skolresultat. Du tycker, precis som vi, att det ska finnas bra stödstrukturer för elevhälsan och kollegial samverkan, och att lärarna ska ha fokus på att undervisa och utveckla sin profession tillsammans med andra. Vi följer den svenska läroplanen med undervisning både på svenska och engelska.

Arbetsbeskrivning

Som kurator tillför du psykosocial kompetens i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling med målet att alla elever ska nå kunskapsmålen. I det skolsociala arbetet ingår att skapa möjligheter till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn, ett inkluderande arbetssätt och med ett salutogent förhållningssätt. Som kurator främjar du elevens lärande och utveckling både i det övergripande och hälsofrämjande arbetet, och i det enskilda elevarbetet. Förutom hälsofrämjande arbete kommer du också att arbeta med elever i direkt anslutning till olika incidenter som skett på skolan alternativt incidenter som skolan fått kännedom kring utanför skoltid. Du kommer även att ha externa kontakter och täta samarbeten med t.ex. socialtjänst, BUP och polis. 

Som kurator är du en del av elevhälsoteamet på skolan och bidrar med din profession och kompetens för att stödja eleverna och jobbar nära med övrig personal i den här gruppen. Professionella samtal är kuratorns viktigaste redskap i arbetet med elever, vårdnadshavare, elevgrupper, skolledning, pedagoger och andra medarbetare, och framförallt arbetar du med samtal på individ- och gruppnivå. Kuratorn ingår även i skolans grupp som arbetar med det förebyggande arbetet mot kränkande behandling samt med hälsofrämjande insatser direkt i klasserna. IES Staffanstorp kommer att satsa extra mycket på det här arbetet kommande läsår, och kuratorn kommer att vara en del i den grupp som kommer att utveckla och förbättra denna struktur. 

Kvalifikationer

  • Socionomexamen eller en utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. 

  • Erfarenhet av samtal med barn och unga samt deras vårdnadshavare, gärna från skola.

Stor vikt läggs på personlig lämplighet. 

Varför du ska söka tjänsten

Tjänsten är en spännande chans att arbeta i en stimulerande och internationell miljö. Rekryteringen sker löpande för denna tjänst och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Ansök därför så snart som möjligt.

About IES

Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 46 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.

 

More about the company and its schools can be found at www.engelska.se

Dela detta jobb

School Counsellor

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB