skoljobb.se

School Counsellor

Regioner
Kategorier
Utgår

2023-09-30

Ansök nu

School Counsellor

About this vacancy

Skolkurator / School Councellor

IES Täby är en skola för årskurserna 4-9 med circa 1300 elever och 115 medarbetare. 

Skolan har en internationell inriktning och undervisningen bedrivs både på engelska och svenska beroende på ämnet. Skolan vill verka för att lärande och kunskap sätts i första rummet. Vi är en skola med en klar värdegrund, med en trygg arbetsmiljö, god disciplin och mycket omvårdnad. Eleverna skall lära sig ta ett personligt ansvar för sin utveckling och arbetsmiljö och att respektera sina skolkamrater, lärare och sig själva.

IES Täby söker en erfaren, driven och strukturerad skolkurator på heltid med tillträde så snart som möjligt, helst augusti 2023.

Som kurator ansvarar du främst för elevernas psykosociala hälsa med fokus på det friska. Du bidrar med att tillföra psykosocial kompetens i form av handledning och konsultation gällande elevers skyddsfaktorer, riskfaktorer, psykiska besvär, lärande och utveckling som ett stöd i elevhälsans arbete. Ditt arbete sker på organisations-, grupp- och individnivå.

Vårt erbjudande

✔ En riktig internationella verksamhet med kollegor från hela världen

✔ Alla Internationella Engelska skolor runt om i landet vilar på samma grunder som en vision för skolan, benämnda IES Ethos. Läs gärna mer om detta och se om de stämmer överens med dina egna professionella värderingar och övertygelser.

✔ På IES ingår pedagogisk lunch för alla anställda. 

Skolkurators uppdrag i verksamheten är att:

✔ Tillföra psykosocial kompetens med syfte att öka elevernas måluppfyllelse

✔ Tillföra psykosocial kompetens i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete

✔ Genomföra stöd-, motivations-, och krissamtal samt utredande och rådgivande samtal med elever och deras familjer i frågor som påverkar skolsituationen

✔ Utföra sociala kartläggningar och bedömningar inför beslut om bland annat inskrivning av elever i särskola, inför skolans konsultationer med barn- och ungdomspsykiatrin samt vid upprättande av åtgärdsprogram

✔ Ge handledning och konsultation till skolans personal

✔ Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer i samverkan med samhällets stödfunktioner såsom BUP och Socialtjänst

✔ Delta i arbetet med att utreda och åtgärda kränkande behandling

✔ Arbeta i klass gällande exempelvis gruppstärkande processer och värdegrundsarbete aktivt vid behov hjälpa till med konflikthantering och medling mellan elever

✔ Samverka i det tvärprofessionella arbetet i elevhälsoteamet

✔ Delta i externa professionsnätverk

✔ Hålla sig ajour med ny forskning och nya pedagogiska metoder och förmedla detta på olika sätt till verksamheten

IES har en central elevhälsa med samordnare för de olika professionerna i den samlade elevhälsan som arbetar för en god och likvärdig elevhälsa med stort fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser.  I skolans elevhälsoteam ingår rektor, biträdande rektor, specialpedagog, speciallärare, skolkurator, skolsköterska och spocialpedagog. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad socionom alternativt beteendevetare eller likvärdig utbildning.

✔ Du är pålitlig, noggrann, har god förmåga att planera din egen tid, har lätt för att skapa goda relationer med elever, föräldrar och kollegor.

✔ Du är ödmjuk inför det faktum att varje situation är unik och måste hanteras utifrån det individuella perspektivet. Du ser samarbete och samverkan med dina kollegor som en förutsättning för att skapa en god samt effektiv arbetsmiljö och du är i arbetet med dina närmsta kollegor flexibel inför ändrade förutsättningar.

✔ Du har erfarenhet av att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i skola, både individuellt och i klassrumsmiljö. Du har erfarenhet av att driva likabehandlingsarbete på organisatorisk nivå samt arbete med tillämpningar av skollagen och har även med fördel erfarenhet av socialtjänsten.

✔ Du är prestigelös inför det komplexa uppdrag som skolkurator är och i ditt tvärprofessionella arbete värdesätter du kommunikation, konsultation och erfarenhetsutbyte. Du sätter stor vikt vid att vara förberedd och påläst och har en god förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter.

✔ Du har kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag.

Stor vikt kommer läggas personlig lämplighet och samarbetsförmåga med övriga professioner.

Skriv ett personligt brev, bifoga CV och ansök idag. Urval och intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag 2023-09-30. Anställning sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.

Har du frågor eller funderingar kring tjänsten, vänligen kontakta Biträdande rektor Chris Bradley, chris.bradley.taby@engelska.se

Välkommen med din ansökan!

About IES

Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 46 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.

More about the company and its schools can be found at www.engelska.se

Dela detta jobb

School Counsellor

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB