skoljobb.se

Rekryteringsföretaget MS-search är baserat i Parisregionen och utför searchuppdrag till olika chefspositioner, säljbefattningar och andra nyckeltjänster för franska och internationella grupper, särskilt för nordiska företag och organisationer med verksamhet i Frankrike och dess grannländer, samt för dotterbolag till franska företag i de nordiska länderna.

Lycée International grundades 1952 och är vackert belägen i utkanten av kulturstaden Saint-Germain-en-Laye, en av Paris västra förorter. Fjorton nationella språksektioner utgör en del av skolan. Den svenska sektionen omfattar ca 170  svensktalande barn i alla åldrar från förskola till gymnasium och drivs av en föräldraförening. Undervisningen, som bedrivs på svenska, följer svensk läroplan i ämnena svenska, historia och geografi och avslutas med en skriftlig och muntlig slutexamen i gymnasiet. Eleverna följer i övrigt den franska läroplanen.

Till höstterminen 2019 söker svenska sektionen en Sektionschef med lärartjänst.

Arbetsuppgifter

Tjänsten består i att leda den svenska sektionen, som för närvarande har totalt sex anställda, samt om möjligt, av undervisning i svenska avseende samtliga elever i högstadiet och eventuellt undervisning i historia och geografi. Undervisning i andra åldersgrupper kan komma att ingå i tjänsten (såväl tillfälligt som mera långvarigt). 

Profil

  • Vi söker en duktig, driven, ansvarstagande ledare och lärare som vill bidra till att bygga en fortsatt framgångsrik svensk sektion inom en fransk skola med genomgående mycket hög kvalitet.
  • En framgångsrik sökande skall ha lärarbehörighet (i svenska, samt, om möjligt, i historia och/eller geografi).
  • Flerårig erfarenhet av ledande arbete inom skola och undervisning, helst från en internationell miljö.
  • Mycket goda kunskaper i franska är ett krav.
  • God förmaga att leda andra människor, en eventuell rektorsutbildning ses som meriterande.
  • Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmåga att anpassa sig till en spännande skolform och arbetsplats.

Tjänsten är baserad i Saint-Germain-en-Laye utanför Paris.

Kontakt

MS-search: Fransk-nordisk rekrytering

www.ms-search.fr

Sektionschef med lärartjänst

Regioner
Utgår

2019-02-25

Ansök nu

Dela detta jobb