skoljobb.se

Skolbibliotekarie till Klämmestorpsskolan och Veta skola

Företag Mjölby kommun
Regioner
Kategorier
Utgår

2019-11-29

Ansök nu

Skolbibliotekarie till Klämmestorpsskolan och Veta skola

Vår kommun är expansiv med cirka 27.000 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: ”Världsvan och hemkär”. ”Världsvan” står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. ”Hemkär” står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.

Vill du veta mer om oss?
Besök oss på www.mjolby.se

Vill du vara med och utveckla våra skolbibliotek?

Vi söker en skolbibliotekarie till Klämmestorpsskolan och Veta skola i Mantorp, Mjölby kommun. Tjänsten är delad mellan de två skolorna.

Klämmestorpsskolan är en F-6 skola med ca. 230 elever. På skolan står undervisning och relationer mellan personal och elever i fokus. Vi har en väl fungerande organisation och verksamhetens motton är "Alltid jajamensan. Alltid tänkande och lärande i centrum. Alltid professionella". Språket är prioriterat i undervisningen.

På Veta skola går ca. 200 elever från förskoleklass till åk 6. Genom vårt tvålärarsystem skapar vi bättre möjligheter för att möta alla elever i klassrummet och vi arbetar aktivt med att utveckla vår verksamhet via kollegialt lärande.

Mjölby kommuns grundskolor har en skolbiblioteksplan där det är fastställt att skolbiblioteken ska vara tydliga och självklara delar av skolans pedagogiska resurser, helt integrerade i undervisningen.

ARBETSUPPGIFTER
Skolbibliotekarien arbetar i nära samverkan med lärare och annan pedagogisk personal på skolan för att stärka elevernas läs- och kommunikationsförmåga och lärande i stort.

Du arbetar också i ett nätverk med kommunens övriga skolbibliotekarier för att utveckla skolbiblioteksverksamheten på skolorna i hela kommunen.

Du medverkar i planering, genomförande och utvärdering av den pedagogiska verksamheten på skolan utifrån din specifika bibliotekskompetens. Tillsammans med rektor utarbetar och följer du upp skolans handlingsplan för skolbiblioteket.

Du ansvarar för att bibliotekets mediebestånd hålls organiserat, aktuellt och relevant samt att låneverksamheten organiseras på ett bra sätt. Som skolbibliotekarie arbetar du för att stärka elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdighet och förståelse för informationssökningsprocessen och sociala medier. Du har en överblick över olika lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en högskoleexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarade biblioteksutbildning samt goda kunskaper i svenska språket, både skriftligt och muntligt. Tidigare erfarenhet av skolbiblioteksarbete samt pedagogiska kunskaper och erfarenheter är meriterande.

Du har god samarbetsförmåga och eftersträvar att alla möten blir bra möten genom att vara lyhörd. Du är serviceinriktad och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du har stort intresse av att arbeta med barn och ungdomar och med pedagogiska frågor. Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter.

Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter i en professionell miljö.

ÖVRIGT
Vill du veta mer om oss läs på Mjölby.se.

Dela detta jobb

Skolbibliotekarie till Klämmestorpsskolan och Veta skola

Mjölby kommun