skoljobb.se

Skolbibliotekarier

Företag Mjölby kommun
Regioner
Kategorier
Utgår

2019-06-04

Ansök nu

Skolbibliotekarier

Vår kommun är expansiv med cirka 27.000 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: ”Världsvan och hemkär”. ”Världsvan” står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. ”Hemkär” står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.

Vill du veta mer om oss?
Besök oss på www.mjolby.se

Vill du vara med och utveckla våra skolbibliotek?

Vi söker nu 3 skolbibliotekarier, 1 till Lindbladsskolan/Bjälbotullskolan i Skänninge, 1 till Veta skola/Klämmestorpsskolan i Mantorp och 1 till Mjölby gymnasium.

Mjölby kommun har för sina grundskolor en skolbiblioteksplan där det fastställs att skolbiblioteken ska vara tydliga och självklara delar av skolans pedagogiska resurser, helt integrerade i undervisningen.

Mjölby gymnasium är fem skolenheter med varsin rektor. Bibliotekets verksamhet ska vara i centrum och en naturlig del i elevens skolarbete. Tillsammans utvecklar vi skolans verksamhet som utvecklar arbetsmetoder där dator och internet är ett naturligt redskap. Vi vill lyfta fram skolbiblioteket i den pedagogiska verksamheten och där blir din förmåga att kunna samarbeta med skolans elever och pedagoger viktig.

ARBETSUPPGIFTER
Skolbibliotekarien arbetar i nära samverkan med lärare och annan pedagogisk personal på skolan för att stärka elevernas läs- och kommunikationsförmåga och lärande i stort.
Skolbibliotekarierna arbetar i ett nätverk och förutsätts delta i att utveckla biblioteksverksamheten på skolorna i hela kommunen, en viktig del i vårt arbete.

Du medverkar i planering, genomförande och utvärdering av den pedagogiska verksamheten på skolan utifrån din specifika bibliotekskompetens. Tillsammans med rektor ska skolbibliotekarien utarbeta och följa upp skolans handlingsplan för skolbiblioteket och kontinuerligt utveckla verksamheten.

Skolbibliotekarien ansvarar för att bibliotekets mediebestånd hålls organiserat, aktuellt och relevant samt att låneverksamheten organiseras på ett bra sätt. Skolbibliotekarien ska stärka elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdighet och förståelse för informationssökningsprocessen och sociala medier. Skolbibliotekarien ska ha överblick över olika lärresurser och ge stöd till lärare och elever i deras litteratur-och medieanvändning.

Du kommer att handleda både elever och pedagoger i lärprocesser inom dina kunskapsområden. Som skolbibliotekarie arbetar du också i ett nätverk med kommunens övriga skolbibliotekarier för att utveckla skolbiblioteksverksamheten i hela kommunen.

KVALIFIKATIONER
Högskoleexamen i biblioteks-och informationsvetenskap eller motsvarande bibliotekarieutbildning. Goda kunskaper i svenska språket, både skriftligt och muntligt. Förmåga att planera och driva aktiviteter med anknytning till biblioteket. Goda kunskaper om barn- och ungdomslitteratur. Digital kompetens med fokus på informationssökningsprocesser ur ett användarperspektiv.

Tidigare erfarenhet av skolbiblioteksarbete samt pedagogiska kunskaper och erfarenheter är meriterande. God samarbetsförmåga, du eftersträvar att alla möten blir bra möten genom att vara lyhörd. Intresse av att arbeta med barn och ungdomar och med pedagogiska frågor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter i en professionell miljö.

ÖVRIGT
Mjölby kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Vi undanber oss all extern rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons.

Dela detta jobb

Skolbibliotekarier

Mjölby kommun