skoljobb.se

Skolchef för grundskolan

Regioner
Utgår

2019-08-11

Ansök nu

Skolchef för grundskolan

Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. 

Framför oss ser vi en skola där undervisningen håller hög kvalitet och stimulerar alla elevers kreativitet och lärande. En skola där vi har höga och positiva förväntningar på oss själva och våra elever och där alla elever och personal trivs och känner sig trygga. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv. Vi ska ligga i framkant vad det gäller pedagogisk utveckling, genomförande och organisering av undervisningen. Att ta stöd i forskning är en självklarhet för oss.

Som skolchef leder du tillsammans med rektorer och medarbetare ditt ansvarsområde för att nå vår vision.

Arbetsuppgifter

Nu söker vi en skolchef för grundskolan som med kraft och energi vill vara med och driva våra skolor och ta nästa steg i det utvecklingsarbete som vi kallar skolresan. Vi söker dig som utmanas av det spännande uppdraget att tillsammans med rektorsgrupp och förvaltningens ledningsgrupp vara med och forma de fokusområden vi ska arbeta med under kommande år. Du skall kunna leda en verksamhet i ständig förändring, där utveckling och samverkan är viktiga faktorer. Du behöver vara en modig ledare som vågar gå före då drivkraften är stor hos våra medarbetare på skolorna, hos våra rektorer samt förvaltning. Sollentuna kommun är en stark skolkommun, vi ligger i framkant vad gäller skolutveckling.  Digitalisering och tillgänglighet är två områden som vi har arbetat med systematiskt under många år och som ökat våra elevers resultat, vi tror att du vill förnya och driva det arbetet framåt tillsammans med oss. 

Skolchefens övergripande verksamhetsansvar omfattar 17 kommunala grundskolor (cirka 9000 elever), Naturskolan, Centrum för integration och flerspråkighet samt Lovskolan. Skolchefens ansvar är att säkerställa att verksamheternas mål uppfylls såväl pedagogiskt som ekonomiskt genom att leda, följa upp och stödja skolornas arbete och utveckling. En central uppgift är att vara en nära och stödjande chef och ledare för rektorerna och övriga enhetschefer i deras ledarskap. I uppdraget ingår personalansvar inklusive chefsrekrytering och chefsutveckling. Skolchefen ingår i Utbildningskontorets ledningsgrupp och rapporterar till förvaltningschefen samt till Utbildningsnämnden.

Organisation

Utbildningskontorets verksamheter består av förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola. Utbildningskontoret ansvarar även för Naturskolan, Centrum för integration och flerspråkighet samt KAA, det kommunala aktivitetsansvaret. Utbildningsnämnden som leder kontoret ansvarar för 18000 barn och elevers utbildning antingen som huvudman eller hemkommun. Ledningen av Utbildningskontoret består av skolchef förskola, skolchef grundskola, skolchef gymnasium, ekonomichef, administrativ chef, chef för stöd och utveckling samt förvaltningschef. 

Kvalifikationer

Vi söker en lyhörd och tydlig ledare som får andra att växa och som vill anta utmaningen att leda Sollentuna kommuns kommunala  grundskolor. För att lyckas i befattningen krävs relevant akademisk examen, gedigen erfarenhet från skolans värld samt flerårig chefserfarenhet. 

Som person är du utvecklingsinriktad och har en hög problemlösande analytisk förmåga. Du har förmåga att arbeta med komplexa frågeställningar och kan driva utvecklingsfrågor mot uppsatta mål. Du har erfarenhet av att driva skolutveckling kopplat till digitalisering och tillgänglighetsarbete.

Vi erbjuder

Läs nedan om våra förmåner

https://www.sollentuna.se/sv/naringsliv--jobb/Jobba-i-Sollentuna-kommun/Formaner-for-dig-som-jobbar-i-Sollentuna-kommun/

Heltid, tillsvidareanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner:
Linda Ekstrand, Förvaltningschef Utbildningskontoret 
tfn: 08 – 579 23 176

Sista ansökningsdag:
2019-08-11

Dela detta jobb

Skolchef för grundskolan

Sollentuna kommun