skoljobb.se

Skolkurator

Regioner
Utgår

2019-09-23

Ansök nu

Skolkurator

Helenelundsskolan är en kommunal grundskola i Sollentuna. Skolan är en F-9 skola med ca 970 elever.
Elevhälsoteamet är stort och du komer att ha ett nära samarbet främst med studie -och yrkesvägledare och skolans två skolsköterskor.

Skolkurator ingår i skolans elevhälsoteam och bidrar med social och psykosocial kompetens inom elevhälsans arbete på organisations-, grupp- och individnivå. 

Arbetet är främst förebyggande och hälsofrämjande. I detta arbete ingår att skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn för att utveckla goda miljöer till att stärka barn och ungdomars möjligheter att uppnå målen. Skolkuratorerna arbetar på rektors uppdrag och ger konsultation i sociala och psykosociala frågor till skolans personal. Skolkurator erbjuder stödsamtal till enskilda elever och samverkar med vårdnadshavare. 
Arbetet innebär också att vid behov samarbeta och samverka med samhällets övriga resurser och myndigheter.

Kvalifikationer:

Vi söker Dig som 

  • Har socionomexamen eller annan likvärdig utbildning samt erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.
  • Utvecklar kontakter och samarbete med andra aktörer och myndigheter i barn- och ungdomsärenden.
Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Dela detta jobb

Skolkurator

Sollentuna kommun