skoljobb.se

Skolkurator till Karlbergsskolan

Företag Karlskoga kommun
Regioner
Utgår

2020-04-12

Ansök nu

Skolkurator till Karlbergsskolan

Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!

http://alfrednobelskarlskoga.se/nyfiken-pa-karlskoga.html

Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat för en tillgänglig skola för alla. Vi ansvarar för förskola, familjedaghem, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, fritidsgårdar samt vår lägeranläggning i Knapped.

Karlbergsskolan F-6 är belägen i Karlskogas västra stadsdel och har ca 420 elever uppdelade på 2-3 klasser/ årskurs. Fritidshemmet har fyra avdelningar, där går ca 160 elever. Skolans lärare är indelade i arbetslag F-3, 4-6 samt fritidshemmet. På skolan finns också en flexenhet bestående av speciallärare, lärare och elevcoach samt en särskild undervisningsgrupp.

Vi arbetat mycket med utveckling av tillgängliga lärmiljöer. Projekt utifrån medel från SPSM pågår för att höja kvaliteten på undervisning där inkludering av eleven får vara i fokus. Fritidshemmet har ett kompletterande uppdrag och utvecklingsarbete pågår kring undervisningen och tillgänglig lärmiljö.
På Karlbergsskolan ska alla elever utvecklas så långt som möjligt, vara trygga och uppleva både skolan och fritids som meningsfull.

Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.

ARBETSUPPGIFTER
Som skolkurator bidrar du med psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Du ingår i skolans elevhälsoteam och arbetar på uppdrag av rektor.
Dina arbetsuppgifter är att i samverkan med skolans elevhälsoteam och övrig skolpersonal arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att skapa ett bra klimat i skolan och i elevgrupperna. Du bidrar med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling.
Du genomför yrkesmässiga samtal, så som stöd-, motivations-, kris- och konfliktsamtal liksom utredande, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras familjer. Du utreder och bedömer den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever och för skolan i helhet, även handledning och konsultation till skolans personal kring individer, grupper och organisation.

Du ingår i skolans trygghetsteam där du ansvarar för teamets arbete tillsammans med elevcoach. Trygghetsteamet har som huvuduppgift att arbeta med trivsel och trygghet på skolan. Du deltar i skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling. Du kommer att driva skolans arbete mot diskriminering och kränkningar och ta fram planer och verktyg i detta arbete.

Du bidrar med kunskap om samhällets stödsystem och samverkar med andra myndigheter såsom socialtjänsten, barn och ungdomspsykiatrin och polisen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med socionomexamen eller motsvarande med erfarenhet och engagemang för barn och ungdomar och deras mående.
Du har:
• ett positivt förhållningssätt och bemötande
• goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• intresse för skolutveckling
• en god samarbetsförmåga.

Du är drivande och kan arbeta självständigt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen.

Dela detta jobb

Skolkurator till Karlbergsskolan

Karlskoga kommun