skoljobb.se

Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.

Barn- och utbildningsförvaltningen. Skolan i Luleå – en nationell förebild.

Våra ledstjärnor är;
- Engagemang och arbetsglädje
- Ansvar, analys och resultat
- Kompetens

I centrala stan finns Luleå Gymnasieby som är ett campusområde som samlar de flesta kommunala gymnasieutbildningarna med nästan 2300 elever. Eleverna i Luleå Gymnasieby skall ges förutsättningar för ett livslångt lärande genom att fokusera på kunskaper, delaktighet, ansvarstagande och ledarskap så att de förbereds för arbetslivet och som samhällsmedborgare i övrigt.

Kontakterna med näringslivet är många och i de lokala styrgrupperna samverkar näringslivet med gymnasieskolan för att skapa goda förutsättningar för eleverna att vara väl förberedda förtiden efter gymnasieutbildningen.

Kvarteret Kungsfågeln ligger centralt och vid enheten finns följande program: Industriteknik, Teknik, Naturvetenskap inkl. mattespets, El- och energi, Bygg och anläggning, VVS och fastighet, Restaurang- och livsmedel, Vård- och omsorg och IM. Elevhälsan på kvarteret består av två kuratorer, två skolsköterskor och två specialpedagoger.

Vi erbjuder en kreativ och kunskapsinriktad skola med konstruktivt arbetsklimat bland elever och medarbetare, en mångkulturell skola med samverkan med olika aktörer.

Verksamheten kännetecknas av kreativitet, dialog och engagemang med en tydlig styrning och ledning och ett aktivt systematiskt kvalitetsarbete i väl fungerande rektorsområden.

Välkommen till oss!

ARBETSUPPGIFTER
Du ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande i ett elevhälsoperspektiv på grupp- individ-, och organisationsnivå. Du ingår i skolans elevhälsoteam, deltar vid regelbundna elevhälsoteamsmöten med övriga elevhälsan, SYV och rektor/enhetschef. Du förväntas vara drivande och ta eget ansvar för ditt samarbete med skolans övriga professioner.

Dina arbetsuppgifter består av rådgivning och vägledning i kontakter med elever och deras vårdnadshavare samt berörd skolpersonal. Du deltar i särskilda elevutredningar samt är stöd i kontakter med andra institutioner och stödformer som samhället kan erbjuda.

KVALIFIKATIONER
Socionomexamen, beteendevetare eller motsvarande. Erfarenhet från arbete som skolkurator är meriterande, liksom erfarenhet av arbete med unga med psykisk ohälsa, konflikthantering, unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och nyanlända ungdomar. Särskild vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Intervjuer kommer att ske löpande.

ÖVRIGT
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid. För att arbeta hos oss ska du dela Luleå kommuns gemensamma värdegrund där Engagemang, Ansvarstagande och Kompetens är ledorden.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet.

Du söker jobb hos oss via ett elektroniskt ansökningsformulär. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Har du frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV kontakta www.offentligajobb.se eller 0771-101029.

Vi undanber oss alla erbjudanden om jobbannonsering och rekryteringshjälp, Luleå kommun har ett kommunövergripande förhållningssätt och har avtal som samordnas av personalkontoret.

Tips! Följ oss på Facebook -Jobba i Luleå kommun

Skolkurator till Luleå gymnasieskola

Företag Luleå kommun
Regioner
Utgår

2018-12-21

Ansök nu

Dela detta jobb