skoljobb.se

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Sätraskolan är en F-9 grundskola och grundsärskola, med goda kommunikationer och närhet till naturen. Hos oss går drygt 680 elever. Vi är stolta över vår verksamhet som visar allt högre kunskapsresultat. Vår ambition är att det ska vara roligt och utvecklande att arbeta på Sätraskolan, att vi blir bättre tillsammans. Under detta läsår fortsätter vi utvecklingsarbetet med att vässa IKTkompetensen ytterligare. Elever och personal på skolan är sedan länge väl utrustade digitalt. Vi fortsätter också vårt arbete med att utveckla ett gemensamt lågaffektivt förhållningsätt. Vi satsar stort på rörelse och fysisk aktivitet under skoldagen och har egna skolgårdslärare. Vi erbjuder en skola där det är "högt i tak" och där du får möjlighet att utveckla dina pedagogiska tankar och idéer. Vi har en väl utbyggd elevhälsa, fungerande pedagogisk och tekniskt IT stöd, friskvård inom arbetstiden, gratis pedagogisk lunch samt

Arbetsbeskrivning

Skolkuratorn bidrar som skolans socialarbetare med psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. Handledning och konsultation inom det psykosociala området innebär ett indirekt stöd i verksamheten både till enskilda och till grupper. Arbetet på en övergripanden nivå omfattar ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling. I tjänsten ingår:

- Socialt utrednings/kartläggnings- och behandlingsarbete.

- Samtal med elever enskilt och i grupp, klassarbete.

- Dokumentation av arbetet med enskilda elever.

- Föräldrasamtal och nätverksmöten.

- Handledning och konsultation av skolpersonal.

- Ingå som en resursperson vid upprättande och implementering av handlings-planer i värdegrundsarbete och mot mobbning och andra kränkande handlingar samt skolans elevhälsoplan. 

- Arbeta med krishantering och konfliktlösning.

- Ingå i skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga arbeta med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna.

- Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fritid och polis.

Kvalifikationer

Socionomutbildning 140 p

Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället. Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad omvärldskunskap. 

Skolkuratorn måste självständigt ta ansvar för det egna professionella arbetet. På skolan finns ingen arbetsledning inom yrkesområdet. Det innebär att kurator, på bas av en dialog med rektor och med skolans andra kurator och  övriga i skolans elevhälsoteam,  själv leder och organiserar sitt arbete. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också krav på gott omdöme. Det ställer också krav på att skolkurator tar ansvar för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande.

Övrigt

Tjänsten är främst förlagd med fokus på elever i de yngre skolåren. På skolan finns ytterligare en kurator.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform    Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning    Heltid/Deltid
Tillträde    20190107
Antal lediga befattningar    1
Sysselsättningsgrad    75-100%
Ort    Sätra
Referensnummer    2018/6420

Kontakt    
Margareta Forsman Rektor, 08-508 242 20
Johan Sunnewald Adm. chef, 08-50824242

Facklig företrädare    
Kicki Sörlie samordnare skolhälsan / Skolsköterska, 08-50824239

Sista ansökningsdag    2018-10-22
Utbildningskrav    Högskola/universitet

Skolkurator till Sätraskolan

Regioner
Kategorier
Utgår

2018-10-22

Ansök nu

Dela detta jobb