skoljobb.se

Skolkurator till skolor på Kungsholmen

Regioner
Utgår

2018-08-26

Ansök nu

Skolkurator till skolor på Kungsholmen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Nu söker vi som arbetar på Eiraskolan och Kristinebergsskolan gemensamt en skolkurator som vill vara med och utveckla elevhälsoarbetet på våra skolor. Eiraskolan kommer att vara huvudarbetsplats och rektor där närmaste chef.

Eiraskolan är en grundskola centralt belägen på östra Kungsholmen med ca 580 elever från förskoleklass till årskurs 6. Eiraskolan ska vara en skola att växa i för såväl elever som pedagoger. Skolan har högt söktryck och god måluppfyllelse. Vår grundsyn är ett livslångt lärande - en ständigt pågående process - där vi alla lär av varandra. Alla elever ska känna att de är en tillgång i skolan. Likabehandling och inkludering präglar allt vi gör.

Kristinebergsskolan är en grundskola på Kungsholmen, belägen inom det vackra slottsområdet nära Kristinebergs tunnelbanestation med ca 600 elever från förskoleklass till årskurs sex. Skolans lokaler och utemiljö erbjuder de bästa förutsättningarna för lärande, både på skoltid och för fritidhemmets och Klubbens verksamhet. Vi strävar efter ett ständigt pågående utvecklingsarbete kring både pedagogiska och värdegrundsfrågor för att identifiera och bemöta de utmaningar vi ställs inför.

Arbetsbeskrivning

Skolkuratorn bidrar som skolans socialarbetare med psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. Handledning och konsultation inom det psykosociala området innebär ett indirekt stöd i verksamheten både till enskilda och till grupper. Arbetet på en övergripanden nivå omfattar ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling.

- Socialt utrednings/kartläggnings- och behandlingsarbete.

- Samtal med elever enskilt och i grupp, klassarbete.

- Dokumentation av arbetet med enskilda elever.

- Föräldrasamtal och nätverksmöten.

- Handledning och konsultation av skolpersonal.

- Ingå som en resursperson vid upprättande och implementering av handlings-planer i värdegrundsarbete och mot mobbning och andra kränkande handlingar.

- Arbeta med krishantering och konfliktlösning.

- I skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga arbeta med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna.

- Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fritid och polis.

Kvalifikationer

Socionomutbildning 140 p

Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället. Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad omvärldskunskap. 

Skolkuratorn måste självständigt ta ansvar för det egna professionella arbetet. På skolan finns ingen arbetsledning inom yrkesområdet. Det innebär att kurator, på bas av en dialog med rektor där arbetsområden prioriteras, själv leder och organiserar sitt arbete. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också krav på gott omdöme. Det ställer också krav på att skolkurator tar ansvar för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande.

Övrigt

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform    Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning    Heltid/Deltid
Tillträde    2018-09-01 eller snarast därefter
Antal lediga befattningar    1
Sysselsättningsgrad    80-100 %
Ort    Stockholm
Referensnummer    2018/5113

Kontakt    
Joakim Gode, rektor, 0850808246
Marja Norrstad, rektor, 0850832420

Facklig företrädare    
Behiye Arikan, Vision, 0761240782

Sista ansökningsdag    2018-08-26
Utbildningskrav    Högskola/universitet

Dela detta jobb

Skolkurator till skolor på Kungsholmen

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen