skoljobb.se

Skolkurator Vinsta grundskola östra

Regioner
Kategorier
Utgår

2021-04-13

Ansök nu

Skolkurator Vinsta grundskola östra

Arbetsplatsbeskrivning

Vinsta grundskola består av två enheter, Östra och Västra och ligger i Vällingby i västra Stockholm. Skolan är en kommunal F-9 skola med ca 1100 elever fördelade med årskurserna F-5 på Östra och årskurserna 4-9 på Västra. Vi är organisatoriskt indelade i stadier vilka leds av biträdande rektorer. Skolan har hälsa och digitalisering som fokusområden och är under ständig utveckling för att på bästa sätt bidra till en ökad måluppfyllelse. Är du en person som är strukturerad, relationsfokuserad och brinner för pedagogisk utveckling, då är du helt rätt person för oss och vi för dig! Vinsta grundskola är lätt att ta sig till både med bil, kollektivt och ligger nära flera stora grönområden.

Arbetsbeskrivning

Tjänsten är på 40% på Vinsta grundskola Östra. Du kommer att ingå i arbetsgruppen; elevhälsa, som leds av en av de biträdande rektorerna. På Vinsta grundskola Västra finns även en kurator på 100%.

Du för en dialog med skolledning om prioriterade arbetsområden. Du ska ha god planeringsförmåga då du själv leder och organiserar ditt arbete efter prioriterade mål för skolans elevhälsoarbete. Arbetet är därmed självständigt men ställer krav på gott omdöme, flexibilitet, god kommunikationsförmåga och god samarbetsförmåga.

Skolkuratorn bidrar med psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. Du kommer att ha handledning och konsultation inom det psykosociala området både till enskilda och till grupper. Arbetet på en övergripande nivå omfattar ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling - Socialt utrednings/kartläggnings- och psykosocialt elevstödjande arbete ingår i arbetsuppgifterna. I arbetsuppgifterna som skolkurator ingår dessutom bland annat: 

- Samtal med elever enskilt och i grupp, klassarbete.

- Dokumentation av arbetet med enskilda elever.

- Föräldrasamtal och nätverksmöten.

- Handledning och konsultation av skolpersonal.

- Ingå som en resursperson vid upprättande och implementering av handlingsplaner i värdegrundsarbete och skolans trygghetsarbete.

- Leda Vinsta grundskola östras trygghetsgrupp

- Arbeta med krishantering och konfliktlösning.

- Ingå i skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga arbeta hälsofrämjande och förebyggande med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna.

- Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fritid och polis.

Kvalifikationer

Vi ser gärna att du har lätt för att skapa relationer och samarbeta men också att du har ett eget driv och förmåga att arbeta under eget ansvar. Du har en positiv elevsyn och tycker om att röra dig ute i verksamheten bland elever och personal. Du bidrar med att se eleven i hela sitt sammanhang genom att ta reda på och förstå hur olika faktorer påverkar elevens mående och förmåga att nå kunskapskraven.

Socionomutbildning 140 p eller motsvarande.

Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället. Det betyder kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet är också viktigt. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad omvärldskunskap. I professionen ingår att du som skolkurator tar ansvar för att bibehålla och fördjupa din yrkeskompetens.

Dela detta jobb

Skolkurator Vinsta grundskola östra

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen