skoljobb.se

Skolpliktshandläggare till Utbildningsförvaltningen

Regioner
Utgår

2021-06-22

Ansök nu

Skolpliktshandläggare till Utbildningsförvaltningen

Välkommen till Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad är Sveriges största förvaltning med cirka 16 000 anställda. Förvaltningen ansvarar bland annat för drift och utveckling av kommunens drygt 140 grundskolor och omkring 30 gymnasieskolor samt hanterar stadsgemensamma frågor inom förskolan i samverkan med stadsdelsnämnderna.

Enheten för ersättning och skolplikt är en av fyra enheter på avdelningen för ekonomi och styrning och hanterar främst frågor som är kopplade till förvaltningens uppdrag som hemkommun för alla barn och elever i staden. Enheten har i uppdrag att lämna bidrag till fristående skolor, att arbeta med frågor som är kopplade till elevers skolplikt, att hantera skolskjuts för elever till fristående skolor samt att hantera ansökan, antagning och skolplacering till förskoleklass och grundskola.

På enheten arbetar idag cirka 30 personer. Enheten leds av en enhetschef och en biträdande enhetschef. 

Vi söker nu två handläggare till skolpliktsfunktionen, då några av våra kollegor valt att gå vidare till andra tjänster.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som vill vara med och utreda ärenden som rör elevers skolplikt och rätt till utbildning. Arbetet handlar främst om att utreda och följa upp samt utifrån skollagens bestämmelser vidta åtgärder i enskilda elevärenden som rör elever med upprepad eller längre frånvaro och elever som saknar skolplacering. Uppdraget innebär också att handlägga ärenden om uppskjuten skolplikt.

I uppdraget ingår att arbeta med förebyggande åtgärder bland annat genom att ge stöd och information till skolorna samt ta fram styr- och stöddokument. På enheten pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete gällande skolpliktsuppdraget och det är viktigt att du som söker denna tjänst är intresserad av att delta i enhetens utvecklingsarbete. 

Arbetet är utåtriktat och du har mycket kontakt med skolor, andra myndigheter och vårdnadshavare med flera. Du ingår i en arbetsgrupp men arbetar också självständigt. Det är därför viktigt att du har god samarbetsförmåga men också kan prioritera och planera ditt självständiga arbete. Du har enhetschefen som din närmaste chef.

Kvalifikationer  

Vi söker dig som har:

  • Akademisk examen eller motsvarande som är relevant för tjänsten, exempelvis samhällsvetare. 

  • Flerårig dokumenterad erfarenhet av att handlägga komplexa ärenden på myndighet.

  • Kunskap och förtrogenhet med skolans författningar och styrdokument

  • Erfarenhet av att handlägga skolpliktsärenden på huvudmanna-/hemkommunsnivå.

  • God förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.

Det är meriterade om du har kunskap i och erfarenhet av att arbeta med skoljuridik.

Du är ser vikten av att samarbeta med andra människor i team. Du relaterar till andra på ett smidigt och lyhört sätt. Du har lätt att ta egna initiativ och är snabb i att sätta dig in i och ta till dig av ny kunskap. Du är strukturerad, lösningsfokuserad, analytisk och arbetar bra med komplexa frågor. 

Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Känner du igen dig i ovanstående beskrivning är du varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Utbildningsförvaltningen erbjuder friskvård på arbetstid samt flexibel arbetstid.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Dela detta jobb

Skolpliktshandläggare till Utbildningsförvaltningen

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen