skoljobb.se

 

Stockholms stad växer som aldrig förr. Ett av de viktigaste övergripande målen är en stad som håller samman. Höga ambitioner finns för Stockholms skolor. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm i en av ytterstadens skolor.

Arbetsplatsbeskrivning

Husbygårdsskolan är en F-9 skola i norra Järva, nära Kista centrum. Det är en skola som medvetet arbetar med att höja elevernas resultat och skapa en trygg och trivsam miljö för alla elever och pedagoger. Skolan har en väl utvecklad IT-plattform med Ipads i alla årskurser och digitala skrivtavlor i alla klassrum. Skolan har en funktionell arbetsmiljö som ger goda möjligheter till hög trivsel. En tydlig organisation finns som ger förutsättningar för samverkan i alla årskurser. Engagerade och kunniga medarbetare är något vi är stolta över och nu hoppas vi att du ska bli en av dem.

         
Läs mer på

www.husbygardsskolan.stockholm.se


Arbetsbeskrivning

Elevhälsans uppdrag är i första hand hälsofrämjande och förebyggande. Som psykolog bidrar du med din kompetens till elevhälsoteam och övrig personal på skolan som kommer eleverna till nytta. Uppdraget är brett men visst utredningsarbete och individriktade insatser förekommer i samråd med vårdnadshavare på uppdrag av rektor.

Det finns möjlighet att utforma delar av tjänsten utifrån kompetens och intresse. Vi ser gärna att du bidrar till att utveckla, genomföra och utvärdera insatser på grupp- och organisationsnivå.

Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam samt krisgrupp. Du arbetar tillsammans med specialpedagoger, skolkurator, skolsköterska, SYV, socialpedagog och skolledning.

Via elevhälsans professionsstöd erbjuds du yrkesspecifik introduktion med modern kristeori, stadens rutiner för mottagande i grundsärskola samt konsultationsmetodik. Du erbjuds också handledning och fortbildning tillsammans med andra psykologer och kommer att ingå i ett nätverk med andra skolpsykologer i Järvaområdet som träffas två gånger per termin.

 

Kvalifikationer:

Legitimerad psykolog. Du är van vid att planera, strukturera och sätta gränser för ditt arbete självständigt.

Önskvärt med kunskaper inom lågaffektivt bemötande.

God kunskap om risk- och friskfaktorer för barn och ungas lärande och utveckling.

Du har en god förmåga att tillgängliggöra psykologisk kunskap för andra yrkeskategorier.

Flerspråkighet är meriterande.

 

 

Skolpsykolog

Regioner
Kategorier
Utgår

2019-08-08

Ansök nu

Dela detta jobb