skoljobb.se

logga

Skolpsykolog till Haparanda

Regioner
Kategorier
Utgår

2021-05-20

Ansök nu

Skolpsykolog till Haparanda

Arbetsbeskrivning
Klara Elevhälsa samarbetar med fler än 100 skolor och har över 250 konsulter ute på uppdrag. Klara erbjuder all personal inom elevhälsa samt möjligheten att avlasta rektorer med det medicinska och psykologiska vårdgivaransvaret. Vi stödjer skolan i det viktiga elevhälsoarbetet och vårt mål är att bedriva Sveriges bästa elevhälsa.

Psykologiska utredningar av elever i åldern 5-19 år (nivåbedömningar, viss screening) samt delgivning till vårdnadshavare, elev och berörd personal. Eventuell uppföljning av enskild elev och dennes problematik, återbesök vid behov. Viss bokning av tider för träffar med vårdnadshavare och elever.
Konsultation/remiss till skolläkare och specialistvård eller annan vårdgivare. Handledning av pedagogisk personal kring bemötande av elev/grupp av elever- arbeta främjande och förebyggande med pedagogisk personal. Föra dialog med övrig elevhälsopersonal angående elever och deras situation. Dokumentation i PMO. Uppföljning och utveckling av elevhälsans psykologiska ansvarsområde. Skolpsykologen ska även göra klassrumsbesök, observationer samt delta i skolors EHT och SIP möten.

Förmåner
Klara Elevhälsa erbjuder marknadsmässig lön, friskvård, försäkringar och pension enligt kollektivavtal samt stor möjlighet att påverka din egen arbetstid.

Vi erbjuder dessutom betald kompetensutveckling i form av utbildningstillfällen, grupphandledning med psykolog samt nätverksträffar där du ges tillfälle att resonera och diskutera aktuella ämnen med andra konsulter.

Din bakgrund
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Utbildning i att genomföra olika typer av utredningar, nivåbedömningar samt viss screening för barn/unga i åldern 5 år- 19 år är ett krav (exempel på erforderliga tester inom området WISC, WPPSI).
Vi ser gärna att du:

– har god förmåga till struktur och planering
– tycker om och har lätt för samarbete
– har respekt för alla människors lika värde
– du pratar finska då det ger ett mervärde

Om oss
Med personlig service och lång erfarenheten i branschen hjälper vi såväl offentliga som privata uppdragsgivare med både det medicinska vårdgivaransvaret och bemanningslösningar för all personal inom elevhälsa. Att satsa på elevhälsan är att investera långsiktigt i elevernas välmående, hälsa, studieresultat och framtid och det är vi glada för att denna skola gör.

Ambeas verksamhetsområde Klara är en av Sveriges ledande aktörer för bemanning inom vård, omsorg och skola. Klara arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och är ISO-certifierade.

Klara ska vara kvalitetsledande i allt som görs och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Läs gärna mer på www.klarakompetens.se

Kontaktperson(er)
Eliana Lundin
Eliana.lundin@klarakompetens.se

Dela detta jobb

logga
Skolpsykolog till Haparanda

Klara - elevhälsa