skoljobb.se

Skolpsykologer, Centrala barn- och elevhälsan

Företag Halmstads kommun
Regioner
Kategorier
Utgår

2018-10-08

Ansök nu

Skolpsykologer, Centrala barn- och elevhälsan

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 14 300 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 2 600 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, skolbarnsomsorg, kulturskola, grundsär, teknikskola och vårt resurscentrum Kärnhuset.

Resurscentrum Kärnhuset är en förvaltningsövergripande stödorganisation till förskolor och skolor, i vilken olika professioner arbetar i syfte att stödja kärnverksamheternas arbete med barns och elevers lärande, utveckling och välbefinnande. Resurscentrum Kärnhuset utgörs av tre enheter: Centrala barn- och elevhälsan, Modersmål och migration samt Lärandeenheten. Tillsammans med KomTek utgör Resurscentrum Kärnhuset förvaltningens forsknings- och utvecklingsavdelning. Vår arbetsplats har ett genuint engagemang för barn och ungas välmående och lärande, där vi som medarbetare drar lärdom av varandra och ständigt utvecklas i profession och som personer. Forskning och utveckling tillhör verksamhetens DNA. Ett övergripande uppdrag för medarbetarna är därför att stödja en undersökande utvecklingskultur i förvaltningens verksamheter. Den undersökande utvecklingskulturen kännetecknas av att den:

- utgår från lokala förbättringsområden
- inbegriper undersökningar och forskning i egen praktik
- syftar till att producera kunskap
- relaterar arbetet till forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap
- syftar till förbättrad undervisning som tydligt ska visa sig i barns/elevers lärande och utveckling.

ARBETSUPPGIFTER
Som psykolog i skola och förskola i Halmstad kommun har du din arbetsplats på Resurscentrum Kärnhuset i centrala Halmstad. Du arbetar i samverkan tillsammans med kollegor från barn- och elevhälsans olika professioner för att ge stöd i ett främjande och förebyggande arbete. Du erbjuds kontinuerlig handledning genom en extern handledare. Som del av psykologgruppen ges även möjlighet till kollegial handledning och stöttning, i fasta mötesformer såväl som via öppna dörrar över en kopp kaffe. Du har stora möjligheter att själv påverka din arbetstid inom ramen för flextidsavtalet och utförandet i de uppdrag du arbetar med.
Vi erbjuder en stimulerande, omväxlande och rolig arbetsplats där vi möts över professions- och enhetsgränser och där du får möjlighet att genom fortbildning och forskning växa i din yrkesroll. Arbetsplatsen är mångkulturell och drar nytta av erfarenheter från världens alla hörn.

Arbetsuppgifter:
Uppdraget innebär en variation av arbetsuppgifter som låter dig använda hela din psykologkompetens utifrån ett fokus på förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete. Exempel på sådana är:
• handledning och konsultation till förskole- och skolpersonal,
• utbildning/fortbildning av personal
• deltagande på lokala EHT utifrån ett skolutvecklingsperspektiv,
• psykologiska bedömningar gällande intellektuell funktionsnedsättning samt
• grupp- och organisationsutveckling. .
• Delar av din tjänst kan också innefatta forskning kopplad till högskola och universitet, exempelvis aktionsforskning för att utveckla ”next practise” i elevhälsoarbetet.

Vi söker dig som är nyfiken och intresserad av att stötta vuxna verksamma i förskolan och skolans värld i deras möten med barn och elever och vill tillföra psykologisk kunskap till verksamheterna i sina grunduppdrag. Du bidrar med kritiskt tänkande, analys och eftertänksamhet i kombination med samarbetsförmåga och en ödmjukhet för andra perspektiv och kompetenser.
Som psykolog vet vi att du har goda kunskaper avseende organisations-, utvecklings- och neuropsykologi samt testmetodik. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som skolpsykolog, erfarenhet av handledning och konsultation, erfarenhet av organisationsutveckling samt kunskaper om lågaffektivt bemötande, CPS och/eller beteendeanalys/positivt beteendestöd.

KVALIFIKATIONER
Leg. psykolog alternativt examinerad psykolog som önskar göra sin PTP-tjänst inom skola och förskola.

Körkort och tillgång till bil är ett krav.

Intervjuer kommer preliminärt äga rum 11 oktober.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.

Om du erbjuds anställning inom barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan!

Dela detta jobb

Skolpsykologer, Centrala barn- och elevhälsan

Halmstads kommun