skoljobb.se

Välkommen till Täby Enskilda - skolan med de nöjdaste medarbetarna, eleverna och de bästa studieresultaten i norrort! (Källor: arbetsmiljöenkäten, gyantagningen.se och Skolverkets statistikdatabas).

Så, vem är du? Vilken skolsköterska vill du utvecklas till? Vi tror att du vill vara en person som gillar utvecklingsmöjligheter, kvalitet och stor frihet. Att du, liksom vi, och som Skollagen säger, strävar efter att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i första hand.

Tillsammans med de andra kompetenserna i elevhälsoteamet planerar du redan från början för att kunna möta alla elever på bästa sätt. I det nära samarbetet med specialpedagog, skolkurator, skolläkare och biträdande rektor blir du allt skickligare på att arbeta förebyggande, för att elevernas trygghet, trivsel och lärmiljö ska vara så bra som möjligt.

Vi ser gärna att du har god datorvana, gillar god organisation och noggrannhet och att du är förtrogen med ett datajournalprogram, gärna PMO.

I vårt kollegiala lärande lägger vi stor vikt att vi alla blir alltmer förtrogna med det faktum att likvärdig inte är synonymt med likadan.

Dina arbetsuppgifter utförs på tre nivåer:
Organisationsnivå:
Du är en naturlig del i elevhälsoteamet (EHT) och i skolans pedagogiska utvecklingsgrupp (PUG).
Du arbetar aktivt förebyggande enligt skolans likabehandlingsplan. Du medverkar i skolans krisgrupp vid krishantering.

Gruppnivå:
Du är en naturlig del av skolans elevhälsoteam (EHT). Du coachar lärare och elever med ett hälsofrämjande och förebyggande syfte. Du arbetar aktivt, förebyggande och nära med lärare i olika konstellationer. Vid behov gör du observationer av elever/grupper i skolmiljö.

Individnivå:
Du samtalar med elever och föräldrar och ger exempelvis stöd vid kriser och konflikthantering.
Du erbjuder hälsobesök. Du utför enklare sjukvårdsinsatser på öppen mottagning. Du ordnar möte med skolläkare vid behov. Du erbjuder kompletterande vaccinationer enligt svenskt barnvaccinationsprogam. Du samordnar kontakter med andra myndigheter.

Berätta i din ansökan om hur du jobbar/vill jobba förebyggande och hälsofrämjande. Beskriv hur en vecka för sig som skolsköterska skulle se ut om du själv fick bestämma!

När vi har träffat dig vid en intervju kan det bli aktuellt att du får träffa personal och elever för ett samtal.


Vi söker dig, som är en kunnig och nyfiken skolsköterska!

Du har god kontakt med ungdomar och gillar att arbeta med unga människor. Du är en skicklig ledare, tydlig och trygg i din roll, flexibel, kreativ, lyhörd, prestigeobunden, social och gillar initiativ och ansvar.

Du vill vara med och utveckla vårt elevhälsoarbete i ett elevhälsoteam bestående av specialpedagoger, skolkurator och biträdande rektor.

Du har har fokus på ett långsiktigt, förebyggande och hälsofrämjande arbete med elever och personal och kan balansera detta förebyggande arbete med åtgärdande arbete när det behövs.

Vi ser gärna att du med din erfarenhet har tänkt igenom den svåra balans mellan åtgärdande och förebyggande som din roll innebär; utmaningen att balansera i enskilda möten med det så viktiga förebyggande arbetet.

---

Läs gärna mer:
https://www.tabyenskilda.se/elevhalsa/
http://www.tabyenskilda.se/jobba-hos-oss/
https://rektorreflekterar.wordpress.com/

Täby Enskilda är den äldsta fristående gymnasieskolan i Täby. Vi erbjuder SAM, EK, EST, NA och T och har 890 elever.

Enligt gyantagningen.se ligger vår skola i topp vad gäller kvalitet och trivsel. Vi har de bästa studieresultaten i Täby. Antalet förstahandssökande överstiger vida antalet platser.

Vi är en en-till-en-skola och har ett formativt förhållnings- och arbetssätt och tar stor inspiration av Hatties forskning. Internt talar vi om PRP, process, reflektion och portfölj. Att eleverna ofta och strukturerat ges möjligheter att reflektera över lärandet och undervisningen är en viktig hörnsten i vårt pedagogiska arbete. Google Apps är pedagogisk plattform med stora möjligheter.

Skolans vision:
Vi vill vara en plats där elever och lärare vågar.
En plats där glädje, kreativitet och utveckling är våra ledstjärnor.
En plats där respekten och fascinationen för individen styr vårt arbete.
En plats där människor möts och växer.
En plats som genomsyras av passion för lärande.

Skolsköterska

Regioner
Kategorier
Utgår

2019-05-24

Ansök nu

Dela detta jobb