skoljobb.se

Sollentuna kommun

Vi söker en Skolsköterska till Edsbergsskolan i Sollentuna, en kommunal grundskola åk 7-9 som även inkluderar grundsärskola, tillträde så snart som möjligt. 

Sollentuna kommun är en av Sveriges bästa skolkommuner och  vi jobbar mot ett gemensamt och tydligt mål - Sveriges bästa skola. Vi utvecklar våra undervisningsmetoder och vi delar med oss av vår kunskap. Vårt arbetssätt ger oss skickliga lärare, motiverade och engagerade föräldrar. Våra elever i kommunen såväl som på Edsbergsskolan når mycket goda resultat och vi arbetar målmedvetet med att utveckla skolan. Vi har en utbildningsstrategi som säger att alla elever ska ha godkänt i alla ämnen, vår målsättning är att Sollentuna ska ha landets högsta meritvärden och att alla elever ska känna sig trygga i skolan. Vägen dit, till Sveriges bästa skola, kallar vi för Skolresan. Följ med oss på den resan!

Edsbergsskolan är en 7-9 grundskola med 485 elever och drygt 70 medarbetare fördelade på fyra arbetslag. På skolan finns elever i Förberedelseklass och Grundsärskola. Skolan ligger “mitt i byn” i Edsberg med goda kommunikationer, nära till kultur, natur och sportfält.Skolan är Olweuscertifierad vilket innebär ett strukturerat och kontinuerligt förebyggande trygghetsarbete i alla skolans verksamheter.

På Edsbergsskolan behöver vi anställa en skolsköterska nu när vår nuvarande skolsköterska går vidare till en annan arbetsgivare närmare hemmet. Som skolsköterska ingår du i skolans elevhälsoteam, EHT. Skolans EHT är stort och inkluderar, specialpedagoger från grund- och grundsärskolan, kurator, skolsköterska, syv, skolpsykolog, skolledning samt ett kontinuerligt samarbete med Skol- och familjeteamet inom ramen för socialtjänsten i Sollentuna kommun. 

Våra möten i elevhälsoteamet behöver ha stort elevfokus och målet är att utveckla det förebyggande arbetet. Du kommer vara del av ett kompetent och engagerat team med grundtanken att varje elev ska lyckas och ha möjlighet att nå sin fulla potential. Vi träffas i EHT-teamet en förmiddag varje vecka. 

Besök gärna Edsbergsskolan på Facebook och på www.edsbergsskolan.se

Kompetenskrav

Vi söker dig som är en engagerad, erfaren och framåt skolsköterska. Du är van att ta ansvar för elevernas hälsa och lärande. Du har en god samarbetsförmåga, är handlingskraftig och kommunikativ.Du ska ha svensk legitimation som sjuksköterska och adekvat vidareutbildning/specialistutbildning, gärna fördjupning inom barns och ungdomars hälsa och / eller barns och ungas psykiska utveckling. Som skolsköterska skapar du goda relationer med barn/elever, personal och föräldrar och har varje barns/elevs bästa i fokus. Erfarenhet av tidigare arbete som skolsköterska och att organisera arbete för barn/elever i behov av särskilt stöd samt arbete med nyanlända elever och kunskaper i ProReNata journalsystem ses som meriterande. 

Organisatorisk placering 

Skolsköterskan arbetar under eget medicinskt yrkesansvar (SFS 1998:531) och är underställd rektor. Du kommer främst att samarbeta med elevhälsans medicinska insats samt med skolans elevhälsoteam och övriga personal. 

Målsättning 

Elevhälsans mål (Skollagen 2010:800 2 kap. 25§) Elevhälsan ska ”stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål”. Hälsofrämjande skolutveckling strävar efter att få en helhetsbild på hälsoarbetet i skolan och ska främst vara förebyggande. Förutom skollagen och hälso-och sjukvårdslagen utgår uppdraget från ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom skolhälsovård”(Svensk sjuksköterskeförening) och ”Vägledning för elevhälsan” (Socialstyrelsen och Skolverket) och ska vara överensstämmande med FN-konventionen om barns rättigheter. 

Lämplig bakgrund 

Vi söker dig som har arbetat som skolsköterska eller har erfarenhet av liknande arbete. Du ska ha lätt för att samarbeta, ta egna initiativ, se möjligheter och tänka förebyggande. Självklart ska du ha eleven i fokus.

Arbetsförhållanden 

Heltid 100%, dagtid

Konkurrenskraftig lön för rätt person

Facklig företrädare 

Vårdförbundet tel. 0706 – 813034 

Vårdförbundet sektion Nordväst tel. 08-587 304 80 

Välkommen med din ansökan!

Frågor om tjänsten kontakta Johanna Bergström, rektor Edsbergsskolan

Telefonnummer 073-9152314 mailadress sed803@edu.sollentuna.se

Frågor om skolsköterskans medicinska arbete: kontakta Ann Lötbom, Verksamhetschef elevhälsans medicinska insatser,  telefon 073 915 11 39
 

Med engagemang växer vi tillsammans – vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss! 

Skolsköterska

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-01-31

Ansök nu

Dela detta jobb