skoljobb.se

SKOLSKÖTERSKA FRIDASKOLORNA TRESTAD

Företag Fridaskolorna AB
Regioner
Kategorier
Utgår

2019-04-27

Ansök nu

SKOLSKÖTERSKA FRIDASKOLORNA TRESTAD

Fridaskolan letar efter dig som medvetet eller omedvetet har gått omkring och längtat efter att arbeta som skolsköterska. Du har tur! Vi söker nämligen en skolsköterska till Fridaskolorna Trestad.

Om du är intresserad så pratar vi gärna vidare med dig om hur tjänsten organisatoriskt kan se ut.

I vårt elevhälsoteam finns skolsköterska, kurator, specialpedagog, psykolog, speciallärare, SYV och rektorer. Vi har även skolläkare och logoped inom koncernen. En viktig del av ditt arbete är också dialogen med mentorer och övrig personal.

Du kommer att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Du kommer att ha en viktig roll i att stödja eleverna i deras utveckling mot att nå utbildningens mål.

Är du en engagerad skolsköterska i både profession och hjärta, hoppas vi att du vill börja jobba i vårt team. Vi är i en kontinuerlig utveckling av elevhälsan där din kompetens blir en viktig del av teamet.

Du är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom barn och ungdom, distrikt eller skolsköterskeutbildning.

Det är viktigt att du delar värdegrund och pedagogisk idé med oss på Fridaskolan:

Klara sociala spelregler som innebär respekt och arbetsro i positiv mening

• Social öppenhet ska prägla verksamheten
• En stark tilltro till våra barns och ungdomars förmåga att bygga kunskap
• En stark tilltro till personalens kompetens
• Samverkan och flexibilitet ska prägla arbetet

Mångfald ska prägla verksamheten

• Planering, uppföljning och utvärdering ska vara naturliga inslag
• Personalen ska ha ett reellt medinflytande
• Elever och föräldrar ska erbjudas ansvar och inflytande.

På Fridaskolan arbetar du med positiva, kompetenta och samskapande arbetskamrater. Vi trivs tillsammans och arbetar nära varandra i arbetslag. Vår vision är "att utbilda tågluffare", vilket bland annat innebär att vi arbetar aktivt med en god social miljö och att undervisa med en mångfald av undervisningsmetoder. Vi avsätter stora resurser till fortbildning och skolutveckling. För att hålla oss i framkant samarbetar vi med forskare och har också egna forskare anställda inom Fridaskolan. Detta innebär att vi kan garantera en spännande, yrkesutvecklande arbetsplats.

Vår miljö är utformad för att inbjuda till självständighet, tilltro till den egna förmågan och till inflytande och ansvar. Glädje, motivation, kunskapstörst och ett öppet klimat mellan pedagoger och elever är honnörsord.

Att förbereda eleverna för den verklighet de kommer att möta efter sin grundskoletid. Att göra dem delaktiga i sin kunskapsresa. Det är vårt uppdrag i en skola som utbildar tågluffare - individer som får känna sig kompetenta under sin skolgång och som får med sig det som behövs i livet i övrigt.

Stort fokus läggs på att skapa en mångfald av undervisningsmetoder så att varje elev får utvecklas utifrån sina behov. Mycket av undervisningen sker också utanför skolans lokaler för att öka elevernas omvärldskunskaper.

Tycker du att detta låter spännande så hör av dig!

Dela detta jobb

SKOLSKÖTERSKA FRIDASKOLORNA TRESTAD

Fridaskolorna AB