skoljobb.se

Är du engagerad i elevers utveckling och hälsa sök tjänsten som Skolsköterska hos oss!

Om arbetsplatsen

Ösmo F-3 är ett rektorsområde som består av två skolor, Tallbackaskolan F-3, Grundsärskolan 1-6 och Vanstaskolan F-3, i Ösmo en mil norr om Nynäshamns tätort. Båda skolorna är tvåparallelliga med ca 200 elever i år F till 3 sammanlagt har rektorsområdet 400 elever och 55 personal. Skolan erbjuder en god lärmijö där elevens lärande och utvecklande är i fokus.

Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar förskolor, grundskolor, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt kultur och fritidsaktiviteter. Vi som arbetar här har varierad bakgrund och erfarenhet och vår främsta uppgift är att erbjuda alla barn en trygg läroplats, med kunskapsinhämtning i fokus.

Vi ska rusta våra barn och ungdomar för framtiden och erbjuda dem de verktyg de behöver. Vi erbjuder en utvecklande pedagogisk miljö i enlighet med de lagar och direktiv som finns, för att ge alla elever en stabil kunskapsgrund att stå på.

Arbetsuppgifter

I uppdraget som skolsköterska ansvarar du tillsammans med skolledningen och övriga i elevhälsoteamet för att elevhälsans insatser på bästa sätt bidrar till elevernas måluppfyllelse. Dina arbetsuppgifter är hälsofrämjande och förebyggande genom hälsosamtal och vaccinationer. Du arbetar utifrån socialstyrelsens riktlinjer med elevers fysiska, psykiska och sociala hälsa.

Sedvanliga arbetsuppgifter för en skolsköterska är i enlighet med basprogrammet i EMI, elevhälsans medicinska insats, vid olika åldrar. Du dokumenterar enligt Hälso-sjukvårdslagen och i Nynäshamns kommun använder vi PMO som elevhälsojournal. Du ska vara tillgänglig för elever, föräldrar och personal avseende enklare rådgivning eller sjukvårdsuppgifter kring eleven och kunna hänvisa till annan vårdinstans.

Du deltar som annan övrig personal i skolans EHT, elevhälsoteam, som den medicinska insatsen för elevernas måluppfyllelse. Du har nära samarbete med EMI i kommunen och deltar i planeringsdagar och handledning som sker terminsvis.

Det här söker vi hos dig

Du ska vara sjuksköterska med specialistkompetens inom barn-ungdom- distrikt- eller skolsköterska. Erfarenhet inom skolsköterskeyrket är meriterande.

En god förståelse för din roll i elevhälsoteamet är viktigt för att bidra med din kompetens inom medicin och omvårdnad. Du tar egna initiativ i elevhälsoteamet för att möta och följa upp elever och vägleda personal.

En god samarbetsförmåga är viktigt i arbetet för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare och skolans personal, samt externa kontakter och EMI (skolsköterskegrupp).

Det är önskvärt att du har erfarenhet från arbete som skolsköterska och från journalsystemet PMO. Meriterande har du erfarenhet av elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer. 
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Omfattning och tillträde

Tillsvidareanställning, med 80% till Ösmo F-3, möjlighet kan finnas med utökning om 20% förlagd till annan skola inom Nynäshamns kommun.
Tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag: 19 januari 2020, intervjuer sker löpande.


 

Det här erbjuder vi dig!


Välkommen till Nynäshamn! En unik del och plats i Stockholms län. Till ytan är vi en av länets största kommuner, samtidigt kan vi erbjuda medarbetare många av de fördelar en mindre organisation har. Här är det alltid nära till invånarna och till samarbete mellan olika enheter, avdelningar och förvaltningar. Det är lätt att påverka –både för kommunen i stort och för enskilda individer – och vi kan dessutom följa resultatet av arbetet på nära håll.


Vi som jobbar här delar viljan och ambitionen att ge den bästa servicen till kommuninvånarna. Många gånger är det utmanande att jobba kommunalt. Det innebär ofta att ställas inför komplexa situationer och beslut –men i Nynäshamn har vi ett öppet klimat där vi uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
I Nynäshamn är vi stolta över våra stora grönområden, våra åkrar, skogar och havet som breder ut sig på tre sidor om kommunen. Här finns alltid miljöombyte och andrum på gångavstånd. Så oavsett var du jobbar i kommunen, bidrar vår rika natur till en bättre arbetsmiljö.


Välkommen med din ansökan!

 

Kontaktpersoner

Jenny Ögren

Rektor Ösmo F-3

08-520 73 509

Jenny.Ogren@nynashamn.se

Skolsköterska Ösmo F-3

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-01-19

Ansök nu

Dela detta jobb