skoljobb.se

Är du engagerad i elevers utveckling och hälsa sök tjänsten som Skolsköterska på Svandammskolan i Nynäshamn.

Om arbetsplatsen

Svandammskolan ligger i södra delen av Nynäshamn och är tvåparallellig skola med ca 400 elever i år F till 6. Skolan har nära till park- , strand- och naturområden. Skolan erbjuder en god lärmijö där elevens lärande och utvecklande är i fokus.

Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar förskolor, grundskolor, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt kultur och fritidsaktiviteter. Vi som arbetar här har varierad bakgrund och erfarenhet och vår främsta uppgift är att erbjuda alla barn en trygg läroplats, med kunskapsinhämtning i fokus.

Vi ska rusta våra barn och ungdomar för framtiden och erbjuda dem de verktyg de behöver. Vi erbjuder en utvecklande pedagogisk miljö i enlighet med de lagar och direktiv som finns, för att ge alla elever en stabil kunskapsgrund att stå på.

Arbetsuppgifter

I uppdraget som skolsköterska ansvarar du tillsammans med skolledningen och övriga i elevhälsoteamet för att elevhälsans insatser på bästa sätt bidrar till elevernas måluppfyllelse.

Dina arbetsuppgifter är hälsofrämjande och förebyggande genom hälsosamtal och vaccinationer. Du arbetar utifrån socialstyrelsens riktlinjer med elevers fysiska, psykiska och sociala hälsa.

Du har en öppen mottagning för samtal, rådgivning, enklare sjukvård, åtgärda och hänvisa vidare. Du har ansvar för dokumentation i skolhälsovårdsjournaler

Du använder din profession för att vägleda lärarna i sina insatser med extra anpassningar och arbetar för att ge eleverna goda förutsättningar för skolanknytning och lärande.

Det här söker vi hos dig

Du är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom barn- och ungdom, distrikt- eller skolsköterskeutbildning. 
En god förståelse för din roll i elevhälsoteamet är viktigt för att bidra med din kompetens inom medicin och omvårdnad. Du tar egna initiativ i elevhälsoteamet för att möta och följa upp elever och vägleda personal.

En god samarbetsförmåga är viktigt i arbetet för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare och skolans personal, samt externa kontakter och EMI (skolsköterskegrupp).

Det är önskvärt att du har erfarenhet från arbete som skolsköterska. Du är kunnig i journalsystemet PMO. Vidare har du erfarenhet av arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer. 

Det här erbjuder vi dig!

Välkommen till Nynäshamn! En unik del och plats i Stockholms län. Till ytan är vi en av länets största kommuner, samtidigt kan vi erbjuda medarbetare många av de fördelar en mindre organisation har. Här är det alltid nära till invånarna och till samarbete mellan olika enheter, avdelningar och förvaltningar. Det är lätt att påverka –både för kommunen i stort och för enskilda individer – och vi kan dessutom följa resultatet av arbetet på nära håll.

Vi som jobbar här delar viljan och ambitionen att ge den bästa servicen till kommuninvånarna. Många gånger är det utmanande att jobba kommunalt. Det innebär ofta att ställas inför komplexa situationer och beslut –men i Nynäshamn har vi ett öppet klimat där vi uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
I Nynäshamn är vi stolta över våra stora grönområden, våra åkrar, skogar och havet som breder ut sig på tre sidor om kommunen. Här finns alltid miljöombyte och andrum på gångavstånd. Så oavsett var du jobbar i kommunen, bidrar vår rika natur till en bättre arbetsmiljö.

Välkommen med din ansökan! 

Kontaktpersoner

Ann-Christine Thunqvist
Rektor
08-5207 3772
ann-christine.thunqvist@nynashamn.se

Facklig företrädare
Fackliga företrädare kontaktas via Kontaktcenter
08-520 680 00

Skolsköterska Svandammskolan.

Regioner
Kategorier
Utgår

2019-08-19

Ansök nu

Dela detta jobb