skoljobb.se

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du vara med och bygga nytt? Välkommen till Anna Whitlocks gymnasium! Anna Whitlocks gymnasium kommer att bli stadens största gymnasieskola med ca 2200 elever fullt utbyggd och vi erbjuder de högskoleförberedande programmen ES, EK, NA, SA och TE, med tio olika inriktningar/profiler, varav två, Design och Life Science, finns på flera program. Våra lokaler ligger på Hantverkargatan 29, nära stadshuset. Skolan startade i augusti 2018 med ca 720 elever i årskurs 1 och under läsåret 18/19 samt ht - 19 kommer också hela Östra Real att inhysas i våra lokaler p g a att deras skola ska renoveras. Anna Whitlocks gymnasium ska vara en skola för bildning och innovation. Vår tids stora frågor, så som de uttrycks i de globala målen, kommer att genomsyra verksamheten. Vi är en skola med fokus på utbildning för hållbar utveckling. Bildning beskriver ett sätt att vara och förhålla sig till omvärlden. Bildningsresan är livslång och gäller livets alla områden. Det förändrar vårt sätt att se på oss själva, varandra och världen. På Anna Whitlocks gymnasium tillägnar sig eleverna en bildningsnivå som leder till självständighet, integritet och tillit till den egna förmågan. Innovation förknippas med mod, kreativitet och att använda kunskaper för att våga och vilja ta initiativ till språng mot något nytt och okänt - att erövra handlingskompetens. För att kunna förverkliga skolans identitet och profiler kommer skolan att ha ett nära samarbete medhögskolor/universitet, organisationer och företag. För att kunna arbeta mot skolans vision organiseras undervisning och lärande i programöverskridande undervisningsteam. Elevernas arbetsvecka består av längre sammanhållna arbetspass som möjliggör andra arbetssätt och minskar splittringen av tid och innehåll för elever och lärare. Läs mer om skolan här: http://annawhitlocksgymnasium.stockholm.se

Arbetsbeskrivning

Skolsköterska ingår i elevhälsoteamet som i samverkan med lärare och rektor ansvarar för elevhälsan. Arbetet ska verka förebyggande och hälsofrämjande på individ, grupp- och organisationsnivå och ska stödja elevernas utveckling mot målen. I det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ingår att informera, föreläsa och leda relevant utbildning. Elevhälsans arbete har börjat byggas upp och i och med skolstarten ht 2018. Tillsammans med skolledning och lärare utvecklar ni rutiner och arbetssätt för elevhälsan på Anna Whitlocks gymnasium. Arbetet kommer att utmynna i en elevhälsoplan. Elevhälsoteamet består av skolläkarresurs, 1 skolsköterska, 1 kurator, 1 specialpedagog och 1 studie och yrkesvägledare. Nu behöver vi rekrytera ytterligare en skolsköterska med tillträde kring 1 april 2019. Teamet kommer att utökas ytterligare när antalet elever ökar år 2 och 3. Tillsammans ska de omfatta medicinsk, psykologisk, psykosocial, specialpedagogisk och vägledarkompetens. Elevhälsoteamet leds av en utvecklingsledare som även är medlem i elevhälsan. Varje medlem av elevhälsoteamet ingår även i varsitt undervisningsteam.

Som skolsköterska arbetar du med både hälsoövervakande och hälsofrämjande insatser – och med såväl fysisk som psykisk hälsa och utför elevhälsans medicinska insatser i skolan enligt gällande råd och anvisningar. Tillsammans med skolläkaren och den andra skolsköterskan och samråd med skolledningen ansvarar skolsköterskan för organisationen av elevhälsans medicinska insatser i skolan. Arbetet innebär samverkan med elever, föräldrar, skolans personal, samt organisationer och myndigheter utanför skolan.

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom Hälso –och sjukvård för barn och ungdom 60 hp. Distriktssköterska 75 hp. eller Skolsköterskeprogrammet Högskolan i Skövde 60 hp, Folkhälsovetenskaplig kompetens är meriterande. Stockholm stads skolsköterskor journalför i PMO och bör kunna arbeta i grundläggande dataprogram och ha erfarenhet av datajournaler. 

Det är meriterande om du har erfarenhet av skolsköterskearbete på gymnasium. Du har ett stort intresse av att bygga upp en ny verksamhet med allt vad det innebär av flexibilitet, uthållighet och kreativitet. Som person är du stabil, uthållig, har hög integritet och en personlig mognad. Du ska ha initiativförmåga och ett tydligt engagemang för arbete med barn och ungdomar samt vara saklig och pedagogisk. Du ska uttrycka dig väl i tal och skrift och ha god samverkans - och organisationsförmåga. Då arbetet bygger på teamarbete är det viktigt att du har lätt att samarbeta och tycker om att arbeta i team. Arbetsgivaren förbehåller sig rätten att se till personlig lämplighet i samband med tjänstetillsättningen. 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform    Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning    Heltid
Tillträde    2019-04-01
Antal lediga befattningar    1
Sysselsättningsgrad    100
Ort    Stockholm
Referensnummer    2018/6513

Facklig företrädare    
Lovisa Norlin, 08 508344 78

Sista ansökningsdag    2018-10-28
Legitimationskrav    Sjuksköterska
Utbildningskrav    Högskola/universitet

Skolsköterska till Anna Whitlocks gymnasium

Regioner
Kategorier
Utgår

2018-10-28

Ansök nu

Dela detta jobb