skoljobb.se

Skolsköterska till Kungliga Svenska balettskolan

Regioner
Kategorier
Utgår

2021-04-15

Ansök nu

Skolsköterska till Kungliga Svenska balettskolan

Kungliga svenska balettskolan är en skola med ca 160 elever i årskurserna 4-9 samt årskurserna 1-3 i på Yrkesdansarutbildningen på gymnasiet

Kungliga svenska balettskolan är den enda professionella yrkesdansarutbildningen inom grund- och gymnasieskolan. Skolan utbildar blivande danskonstnärer hela vägen från de första prövande stegen i grundskolans årskurs 4 till den dag då den färdiga dansaren möter yrkeslivet. Här möts du av engagerade och intresserade elever vars dagar varvas av lektioner i teoriämnena samt i klassisk balett och modern nutida dans. Fokus är en skola där eleverna är i centrum och dans, musik och teori samverkar.

Våra vackra lokaler ligger i Münchenbryggeriet vid Söder Mälarstrand.

Läs mer på www.kungligasvenskabalettskolan.stockholm.se

Arbetsbeskrivning

Vår skolsköterska går i pension och nu söker vi dig som vill vara en del av vår fina skola. Vi söker dig som har förmåga att samarbeta, skapa och underhålla relationer. Du är självständig och initiativtagande, du är empatisk och visar gott omdöme. Du är också strukturerad och kan planera verksamheten på kort och lång sikt. Andra viktiga egenskaper är kreativitet, flexibilitet och förmåga att jobba målfokuserat. Som skolsköterska har du en viktig roll i skolans hälsofrämjande utvecklingsarbete på både grupp och organisationsnivå.

Skolsköterskans uppdrag är att i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Tillsammans med skolläkaren och i samråd med skolledningen ansvarar du för organisation, genomförande och uppföljning av elevhälsans medicinska insatser i skolan enligt gällande lagar, förordningar, råd och anvisningar.

Du ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande med skolans elever, dels genom hälsosamtal dels genom samverkan med elever, vårdnadshavare, lärare och annan personal på skolan samt med organisationer och myndigheter utanför skolan. Ditt fokus är att stödja eleverna i deras utveckling och strävan att nå sina mål, samt att ge råd och vägledning till personalen i frågor som rör elevernas hälsa, både generellt och i enskilda fall. Du är delaktig i skolans elevhälsofrämjande aktiviteter.

Du kommer att vara en del av skolans elevhälsoteam, som träffas varje vecka för att tillsammans följa upp elever och lägga upp det förebyggande arbetet.

Du är en del av skolans KRIS-grupp och du tar aktiv del i arbetet med värdegrundsfrågor, likabehandlingsplan och normkritiskt arbete.

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom Hälso- och sjukvård för barn och ungdom 60 hp. Distriktssköterska 75 hp eller Skolsköterskeprogrammet Högskolan i Skövde 60 hp.

Folkhälsovetenskaplig kompetens är meriterande. Stockholm stads skolsköterskor journalför i PMO och bör kunna arbeta i grundläggande dataprogram och ha erfarenhet av datajournaler.

Du ska ha erfarenhet som skolsköterska både på grundskola och på gymnasium och vara väl förtrogen med båda skolformerna.

Erfarenhet av och utbildning i samtalsmetodik är meriterande men inget krav.

Dela detta jobb

Skolsköterska till Kungliga Svenska balettskolan

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen