skoljobb.se

Skolsköterska till Täby Friskola 30 %

Företag Täby Friskola
Regioner
Kategorier
Utgår

2020-05-27

Ansök nu

Skolsköterska till Täby Friskola 30 %

I Täby Friskola strävar vi efter ett gemensamt förhållningssätt där vår värdegrund är väl förankrad hos både elever och medarbetare. Vi värnar en tillgänglig lärmiljö där alla elever och medarbetare erbjuds möjlighet att utvecklas och känna stolthet för den man är.

Täby Friskola är Täbys äldsta friskola med elever från F-klass till åk. 9. Vi har ca 900 elever fördelade på fem mindre enheter, runt om i Täby. De små enheterna skapar en familjär miljö där alla elever blir sedda. Till dessa fem enheter hör även Almaskolan.

Våra servicefunktioner i form av IT-support, vaktmästarteam och HR bidrar till den goda kvalitén på vår arbetsplats.

Läs gärna mer om oss på www.tabyfriskola.se och www.almaskolan.se

Utbildningskrav: Legitimerad sjuksköterska med någon av nedanstående specialistsjuksköterskeutbildningar:
Specialistsjuksköterskeprogrammet – Distriktssköterska 75hp
Specialistsjuksköterskeprogrammet – Barn och ungdom 60hp
Specialistsjuksköterskeprogrammet – Skolsköterska 60hp

Meriterande:
Tidigare arbetat som skolsköterska
Folkhälsovetenskaplig kompetens
Erfarenhet av arbete i journalsystemet ProReNata

Du är empatisk, flexibel och målfokuserad. Viktiga egenskaper är också gott omdöme, noggrannhet och god samarbetsförmåga. Därutöver krävs förmåga att vara strukturerad för att planera verksamheten på kort och lång sikt. Vi söker ytterligare en skolsköterska som är närvarande och engagerad och som är van att ta ansvar för elevernas hälsa och lärande. Du har en god samarbetsförmåga, är handlingskraftig och kommunikativ. Som skolsköterska skapar du goda relationer med barn/elever, personal och föräldrar och har varje barns/elevs bästa i fokus. Som skolsköterska är du anställd direkt under rektor, som ansvarar för elevhälsoarbetet.
Hos oss ges du möjlighet att tillsammans med din kollega leda arbetet och ansvara för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten.
En positiv inställning präglar det dagliga arbetet här. På Täby Friskola är du aldrig ensam i utmaningar eller problem, vi stöttar varandra. Varje enhet i Täby Friskola har ett Trygghetsteam som är en viktig del i arbetet för att främja och förebygga för en trygg skola.

Arbetsbeskrivning
Tjänsten är på deltid 30 %, belägen i Täby Friskola Hägernäs. Du utför elevhälsans medicinska insatser i skolan enligt gällande lagstiftning. Skolsköterskans uppdrag är att i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande, utveckling och hälsa. Tillsammans med skolläkaren och i samråd med skolledningen ansvara för organisationen av elevhälsans medicinska insatser i skolan. Arbetet innefattar samverkan med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndighet. Du ingår i skolornas elevhälsoteam vars huvuduppdrag är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Dela detta jobb

Skolsköterska till Täby Friskola 30 %

Täby Friskola