skoljobb.se

Skolvaktmästare till Hammarbyskolan

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-09-29

Ansök nu

Skolvaktmästare till Hammarbyskolan

Arbetsplatsbeskrivning

Hammarbyskolan södra är en f-9 skola som ligger i södra Stockholm. Skolan har idag 850 elever i förskoleklass och grundskola. I organisationen finns även en stor fritidshemsverksamhet med flera avdelningar och en väl fungerande fritidsklubb. Skolan har nyrenoverade lokaler och en nyrenoverad skolgård med många möjlighet till lek och motorisk träning. Skolan har vuxit under de senaste fem åren, från en f-6-skola med 200 elever, och förväntas inom några år vara fullt utvecklad med ca 1000 elever. På Hammarbyskolan södra möts du av glädje och ett öppet samt välkomnande klimat. Det är en skola där alla ska kunna lyckas. Du möts av välutbildad personal med lång erfarenhet och stort engagemang för att skapa förutsättningar för eleernas framgång. Under åren 2019 och 2020 genomgår all personal på skolan utbildning i "preventiva inkluderande lösningar" tillsammans med Magelungen. Detta för att skapa en gemensam grund att stå på och därigenom utveckla undervisningen för att nå alla elevers utvecklingspotential. Hammarbyskolan södra är en skola för elever med olika bakgrund och förutsättningar. Personal och skolledning har höga och positiva förväntningar på våra elever. Trygghet, trivsel och god hälsa är avgörande för att våra elever ska nå goda resultat i skolan. I vårt gemensamma elevhälsoarbete har vi fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete. Organisationen har tillagningskök med två kockar och ett eget skolbageri, vilket innebär att vi får mat lagad från grunden varje dag. Detta bidrar till elevernas möjlighet till lärande under hela skoldagen. Läs mer om skolan här: hammarbyskolansodra.stockholm.se

Arbetsbeskrivning

Är serviceinriktad och hjälper skolans personal och besökare med sådant som en vaktmästare vanligtvis hjälper till med.

Tar emot leveranser, delar ut paket och portionerar ut förbrukningsmaterial så som kopieringspapper och tvål så att det finns på skolan.

Monterar och underhåller möbler samt ser till att de är säkrade genom underhåll och säkerhetsåtgärder. Möblerar klassrum.

Tar kontinuerligt hand om pappersinsamling, tyngre avfall vid behov och all återvinning under städdagar.

Ansvarar för förråd, lagerutrymmen och källaren. Ser till att det är välorganiserat, rent och att saker är på rätt plats, slängs eller fraktas iväg.

Ansvar för att vaktmästeriet är välorganiserat och att arbetsredskapen är användarvänliga.

Ronderar våra lokaler och utemiljöer. Låser upp dörrar inför skoldagens start och låser vid dess slut.

Ser till att säkerhetsrisker åtgärdas, snöröjer vid behov och tar bort farliga och främmande föremål.

Står för den dagliga kontakten med hyresvärd och felanmäler det som åligger dem att åtgärda. Anmäler utan dröjsmål allvarligare fel till skolledning. Reparerar och byter ut trasiga föremål. Byter lås, lampor och ljusrör, med mera.

Kvalifikationer

Tidigare erfarenhet som vaktmästare eller arbete som vi bedömer som liknande. Arbete i Stockholms stad eller i skola är meriterande. Flytande svenska i tal och skrift är ett krav.

Vi kräver ett belastningsregisterutdrag för arbete i skola. Detta måste uppvisas innan anställning blir aktuell.

Dela detta jobb

Skolvaktmästare till Hammarbyskolan

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen