skoljobb.se

Slöjdlärare till Braås skola

Företag Växjö kommun
Regioner
Kategorier
Utgår

2021-08-02

Ansök nu

Slöjdlärare till Braås skola

Om tjänsten
Som slöjdlärare för årskurs 3-9 kommer du att planera och genomföra slöjdundervisning utifrån läroplanen (LGR 11). Du arbetar för att fånga elevernas intressen och utifrån det skapa rolig och utmanande undervisning genom arbetssättet Värdeskapande lärande. Det handlar också om att dokumentera elevernas lärande för att möjliggöra deras chanser till att nå sina mål. Förutom pedagogiken arbetar du också med ett aktivt elevhälsoarbete utifrån det salutogena förhållningsättet för att säkerställa att våra elever mår bra och känner sig trygga. Framförallt får vi aldrig glömma att känna glädje i vårt arbete och att vi finns där för eleverna.

Hos oss är samarbete viktigt och att vi arbetar aktivt tillsammans i våra arbetslag. Genom samarbete kan alla pedagoger bidra med sin spetskompetens och det gör att vi kan bemöta olika elevers behov av kunskapsinlärning. Det är därför viktigt att du trivs med samarbete med både kollegor, elever, vårdnadshavare och skolans ledning.

Din profil
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet för undervisning i slöjd textil för årskurs 3-9 med en eventuell behörighet i bild. Erfarenhet är önskvärd. Även du som studerar till slöjdlärare alternativt bildlärare eller som har erfarenhet av arbete inom textilslöjd kan bli aktuell för anställning. För tillsvidareanställning krävs dock lärarlegitimation med behörighet att undervisa i ämnet.  

Du har lätt för att samarbeta och har erfarenhet av arbete i arbetslag. Du har förmåga att individualisera och variera undervisningen utifrån elevernas behov. Vi vill att du ska vara flexibel, positiv, engagerad, ha god samarbetsförmåga och bidra till ett gott arbetsklimat på enheten.

Våra förväntningar på dig är att du har ett tydligt pedagogiskt ledarskap där du arbetar med inkluderande lärmiljöer och har ett salutogent förhållningssätt. Du ger alla elever förutsättningar utifrån deras förutsättningar och har förmåga att skapa struktur för att hantera vardagen i den föränderliga värld vi lever i. Du skapar tillit, är en förebild och bygger relationer med elever och deras vårdnadshavare. I vår verksamhet ställer vi upp för varandra och alla bidrar till ett positiv arbetsklimat.

Du har också:
- ett genuint intresse för barns lärande och en passion för ditt yrke.
- en positiv inställning och bidrar till utveckling av verksamheten.
- ett professionellt förhållningssätt.
- ett flexibelt arbetssätt och kan samarbeta i arbetslag och inom enheten.
- en varm och öppen personlighet samt förmåga att sätta gränser. 

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och samarbetsförmåga. 

Tjänstgöringsgrad: 80 till 100% beroende på kompetens.

Välkommen med din ansökan!

Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Braås och Dädesjö skolor är belägna cirka 30 kilometer norr om Växjö. Braås skola är en F-9 skola där vi får följa eleverna från förskoleklass till och med årskurs 9. På Braås skola går det cirka 370 elever.  Dädesjö skola är en F-3 skola där vi får följa eleverna från förskoleklass till och med årskurs 3. På Dädesjö skola går det cirka 30 elever.

Vi arbetar för att utveckla elevhälsans arbete med förebyggande insatser för att främja elevernas lärande. Elevhälsans arbete sker i nära samverkan med pedagoger för att vi tillsammans ska stödja elevernas utveckling mot målen. Närhet, tillgänglighet och en positiv elevsyn utmärker vår elevhälsa.

På vår skola tar alla ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår gemensamma arbetsmiljö. Vi arbetar för goda relationer och trygghet som utgör grunden för att uppnå hög måluppfyllelse. Vi har höga förväntningar på alla elever och vi stöttar eleverna i hur de ska gå tillväga för att utvecklas i sitt lärande.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

Dela detta jobb

Slöjdlärare till Braås skola

Växjö kommun