skoljobb.se

Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt. I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna.

Smedshagsskolan är en F-9 skola som ligger i Hässelby Villastad. Skolan har ca 360 elever och elevantalet växer stadigt. Vi har närhet till såväl natur som kommunikationer. Vi arbetar i moderna och ändamålsenliga lokaler och med en bra it-standard. Smedshagsskolan är en lärartät skola som arbetar med två-lärarsystem, vilket innebär att vi har två undervisande lärare som grundbemanning i alla teoretiska ämnen. Det ger våra elever goda möjligheter till en ökad måluppfyllelse då många av dem har ett annat modersmål än svenska.

Till hösten startar vi upp ett kollegialt arbete via Specialpedagogiska skolmyndigheten, kring specialpedagogik för lärare.

Läs mer på http://www.smedshagsskolan.stockholm.se/

Vi söker nu en legitimerad lärare till åk 4  från 12 augusti 2019 till mars 2020.

Varmt välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter
Du undervisar i ämnena SO, SV och MA för årskurs 4. Du ingår i mellanstadiets arbetslag där ni utväxlar idéer och hjälper och stöttar varandra i olika frågor. Du har även mentorskap för årkurs 4.

Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är legitimerad lärare och behörig att undervisa i svenska, matte och samtliga so-ämnena för årskurs 4. Alternativt så söker vi dig som har aktuell arbetslivserfarenhet av att undervisa dessa ämnen för årskurs 4.

Det är viktigt att du:

  • Leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö grundad på ömsesidig respekt och samarbete skapas.
  • Bedömer hur effektfulla olika undervisningsstrategier är och att anpassa undervisningen därefter.
  • Gör eleven delaktig i planeringen och utveckla elevens förmåga att lära, självständigt likaväl som tillsammans med andra.
  • Reflektera över det praktiska arbetet på ett systematiskt sätt, både enskilt och tillsammans med kollegor.
  • Se det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt för att skapa ny och fördjupad kunskap.

Som person motiveras du av att arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du förändrar din inriktning när målen ändrar sig. Du arbetar bra med andra människor och skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har god förståelse för att människor tar till sig kunskap på olika sätt och anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren. Du kommunicerar på ett tydligt sätt. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi ger dig möjlighet att växa och göra karriär
Som lärare i Stockholms stads skolor har du möjlighet till både handledning och coachning. Vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat. Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling. Läs mer på http://pedagogstockholm.se.Du som är nyexaminerad lärare skapar tillsammans med skolans rektor och din mentor en plan för introduktionsperioden.

Övrigt
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Smedshagsskolan söker vikarierande lärare till åk 4 i ämnena SO, SV och MA

Ansök nu

Dela detta jobb