skoljobb.se

So-lärare, Duveholms gymnasiesärskola

Ansök nu

So-lärare, Duveholms gymnasiesärskola

Arbetsplatsen

Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss!

Arbetsuppgifter

I tjänsten ingår undervisning för eleverna på Duveholms gymnasiesärskola. Eleverna har intellektuell funktionsvariation i varierande grad. Du kommer att ha undervisning på nationella och individuella program. På nationella programmen arbetar eleverna kursutformat. Duveholms gymnasiesärskola har tre nationella program: Administration, handel och varuhantering, Estetiska verksamheter och Fastighet, anläggning och byggnation. Elevgrupperna är åldersblandade och mellan 10-15 elever ingår i varje grupp. På individuella programmen läser eleverna ämnesområden och undervisningen är individuellt anpassad. Mentorsuppdrag ingår i tjänsten. På de individuella programmen arbetar flera lärare i elevgruppen samtidigt. Även på de nationella programmen arbetar man oftast gemensamt. Alla pedagoger arbetar enligt Hejlskov Elven med lågaffektivt bemötande.

Kvalifikationer

Vi söker dig med lärarexamen i so-ämnen för grundskolan. Vi ser gärna att du har en speciallärarutbildning med inriktning utvecklingsstörning. Arbetet på Duveholms gymnasiesärskola innebär att du samarbetar med andra pedagoger i mycket hög grad. Varje arbetslag leds av en biträdande rektor och arbetslagets gemensamma arbete har stort fokus. Det är viktigt att du är intresserad av att utveckla samarbete och arbetslagets gemensamma prioriteringar. Att arbeta för goda relationer är en avgörande del av arbetet. Du behöver vara trygg, stabil och har självinsikt. Vilja arbeta med hela elevens behov som kan vara hjälp i matsituationer och toalettbesök. Se relationer i sitt rätta perspektiv, skilja på det personliga och professionella. Förhålla sig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du behöver kunna relatera till människor på ett lyhört och smidigt sätt. Uppmärksamma andras synpunkter och kompetens och ge dem utrymme i gruppen på ett sätt som gynnar helheten. Lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Identifiera och utveckla relationer.

Dela detta jobb

So-lärare, Duveholms gymnasiesärskola

Katrineholms kommun