skoljobb.se

Socialpedagog

Företag Region Gotland
Regioner
Kategorier
Utgår

2018-10-28

Ansök nu

Socialpedagog

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Väskinde skola erbjuder en trygg och hälsobefrämjande lärmiljö, goda kunskaper, tillsyn och social fostran för alla barn från 6–13 år. 
Stor hänsyn tas till varje individs behov och förutsättningar. Skolan omfattar förskoleklass, grundskola skolår 1–6 och skolbarnsomsorg. 
Skolan tar emot elever i första hand från Väskinde, Lummelunda och Bro.

Arbetsuppgifter

Som socialpedagog kommer du att ansvara för att ge stöd till elever och vårdnadshavare samt att ge stöd till lärare i sociala frågor där du tillsammans med elevhälsoteamet arbetar förebyggande och främjande. Särskilt fokus kommer att innebära arbete med att kontinuerligt följa upp elevernas närvaro. 
En annan del i arbetsuppgifterna består i att tillsammans med skolans övriga personal ansvara för skolans trygghetsarbete genom att anordna elevsociala aktiviteter som till exempel rastaktiviteter och andra gruppstärkande aktiviteter.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har utbildning som socialpedagog eller liknande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i skolan/fritidshemmet eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. 

För att lyckas i rollen som socialpedagog är du en ansvarstagande och stabil person som brinner för att skapa en trygg skola. Du är bra på att samarbeta med andra och har mod och personlig mognad för att framgångsrikt kunna leda samtal kring svåra frågor med elever och deras vårdnadshavare. Du har också förmågan att sätta dig in i barn och elevers perspektiv och sammanhang för att därigenom kunna motivera och främja socialt samspel och lärande. 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? 

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Anställning
Arbetsplats
Väskinde skola, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anställningsform
Tidsbegränsad anställning

Omfattning
Heltid

Varaktighet
tom Tillträde enligt överenskommelse, varaktighet tom 2019-06-14

Antal tjänster
1

Kontakt
Jan Östre
Rektor
0737 65 87 80
0498 26 93 32
jan.ostre@edu.gotland.se

Ansökan
Arbetsgivarens referensnummer
A818700

Sista ansökningsdatum
2018-10-28

Övrigt
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår. 

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön. 

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva 

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Dela detta jobb

Socialpedagog

Region Gotland