skoljobb.se

Socialpedagog särskild undervisningsgrupp

Företag Region Gotland
Regioner
Kategorier
Utgår

2018-09-23

Ansök nu

Socialpedagog särskild undervisningsgrupp

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Klinteskolan ligger på Gotlands vackra västkust mitt i samhället och med närhet till både skog och hav, endast några mil utanför Visbys ringmur med goda kommunikationer till och från arbetsplatsen. Klinteskolan är en kommunal F-9 grundskola och är en av två skolor inom Klinte/Sanda skolområde. Även Sanda skola som är en F-5 skola ingår i skolområdet. Totalt på våra skolor har vi ca 370 elever och ca 280 av dessa går på Klinteskolan. På vår skola arbetar vi ständigt för att alla ska bli sedda, både elever och personal. Vi disponerar våra lokaler med att stora och små barn/elever har sina klassrum vid sidan om varandra. Vi har en övertygelse om att detta skapar trygghet och ansvarskänsla för varandra oavsett ålder på skolan. 

Vi söker nu en socialpedagog till vår särskilda undervisningsgrupp Hamnen år 4-9. Hamnen är en regionövergripande verksamhet med elever i behov av förstärkt särskilt stöd där eleverna blir erbjudna placering efter utredning av rektorn på hemskolan.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta tillsammans med och vara en resurs för verksamhetens lärare såväl i som utanför klassrummet för att skapa bästa förutsättningar för en bra skoldag. 
Hamnen individanpassar varje elevs behov utifrån sina förutsättningar. Att eleverna ges möjlighet till en strukturerad och tydlig skolvardag är en självklarhet i arbetet med eleverna. Att skapa en lärmiljö och undervisning som är begriplig, hanterbar och meningsfull för eleverna är avgörande. Både klassundervisning och individuell undervisning erbjuds och eleverna kan få möjlighet att få sin egen arbetsplats där de arbetar utifrån individuella scheman och lösningar. Det finns ett gott samarbete med den övriga personalen på Klinteskolan och viss undervisning sker av fler än den ordinarie personalgruppen t.ex. i de praktisk-estetiska ämnena.

Kvalifikationer

Vi söker en utvecklingsinriktad och engagerad medarbetare som är bra på att skapa goda relationer med elever och vårdnadshavare. Du har utbildning som socialpedagog eller liknande som arbetsgivaren bedömer lämplig. Du har en förmåga att arbeta både självständigt och i team tillsammans med övriga kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 

Erfarenhet och kompetens av att arbeta inom skolan och/eller med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd är meriterande. 

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? 

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

  • Jessica Nilsson
    Rektor
    0498-204883, 0700-832153
  • Minnah Storm
    bitr rektor
    0700-83 26 41

Dela detta jobb

Socialpedagog särskild undervisningsgrupp

Region Gotland