skoljobb.se

Sofia skola söker Lärare i matematik, no åk 7-9

Ansök nu

Sofia skola söker Lärare i matematik, no åk 7-9

 

Arbetsplatsbeskrivning

Välkommen att söka tjänst på en av Stockholms vackraste innerstadsskolor. Sofia skola på östra Södermalm. Skolan är populär, många vill ha sina barn här och idag har skolan ca 900 elever i skolåren F-9 och ca 130 anställda. En bra verksamhet med fina resultat, god stämning och entusiastiska medarbetare utmärker skolan. Samtliga skolans tillsvidareanställda lärare har legitimation. Elevens bästa är ledstjärnan i de beslut vi fattar. Vi vill ge alla våra elever goda förutsättningar att kunna göra de val man önskar senare i livet. Det betyder att vi arbetar målmedvetet för att alla elever ska ha god måluppfyllelse, använda sin fulla potential och nå så långt som möjligt i en trygg och stimulerande miljö.

Arbetsbeskrivning

Du kommer att ingå i arbetslag årskurs 8, samt i ämneslaget matematik och naturorienterande ämnen. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen. Periodvis är ni två lärare i klassrummet för högsta måluppfyllelse. Undervisning sker i årskurs 7-9. Mentorskap ingår.

Kvalifikationer

Ämnesbehörig med legitimation



 

Övrigt

Du är en trygg och engagerad lärare som har vana att undervisa klasser om 25-30 elever.

Dela detta jobb

Sofia skola söker Lärare i matematik, no åk 7-9

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen