skoljobb.se

Speciallärare

Företag Hammarö kommun
Regioner
Kategorier
Utgår

2019-05-06

Ansök nu

Speciallärare

På Hammarö är du alltid nära. Nära vattnet, skogen, staden och naturen. Vi är även nära varandra.

Hammarö är en attraktiv boendekommun. Vi vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Kommunen har drygt 16 000 invånare och huvudorten är Skoghall. Med 54 kvadratkilometer är vi till ytan en av Sveriges minsta kommuner, vilket gör att det alltid är nära till naturen såväl som till kommunens service. Hammarö kommun växer, har goda resultat och bra verksamheter med stolt personal.

För att skapa en bra miljö för Hammaröbor samarbetar vi och sätter alltid invånaren i centrum. Vi söker dig som vill vara med på resan att forma framtidens Hammarö och skapa förutsättningar för att våra Hammaröbor ska trivas. Att kunna bo, leva och andas ut.

På Hammarö väntar vi inte på att framtiden ska komma, vi är där och skapar den varje dag.

Hammarö kommun växer och har goda resultat och bra verksamheter med stolt personal. Vi söker personal som vill vara med på resan att forma framtidens Hammarö. Vi skapar förutsättningar för att våra barn och elever ska växa och utvecklas till trygga individer. För att alla ska trivas samarbetar vi och sätter alltid barnen och eleverna i centrum och ser individens behov som huvudfokus.

ARBETSUPPGIFTER
Som speciallärare på Mörmoskolan F-6 kommer du att tillsammans med klasslärare i arbetslagen undersöka, kartlägga, planera och genomföra insatser för elever i behov av särskilt stöd på grupp och individnivå. Betoning ligger på läs- och skrivinlärning samt grundläggande matematikinlärning. Ditt uppdrag är även att stödja klasslärare i att undanröja hinder för lärande.
Tjänsten innebär att du ska vara förtrogen med att upprätta åtgärdsprogram och ha en god förmåga att dokumentera. I ditt arbete kommer du att samverka med klasslärare, speciallärare och specialpedagog.
Tjänsten är främst inriktad mot arbete med elever i förskoleklass till årskurs 3.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en grundskollärarutbildning, helst med inriktning mot de yngre åldrarna, och som har en speciallärarexamen, fördjupning inom det specialpedagogiska området och eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har en god erfarenhet av undervisning i läs- och skrivutveckling samt matematik. Du är väl insatt i de för skolan gällande styrdokumenten och har en beredskap att arbeta flexibelt utefter de mål, riktlinjer och behov som finns i verksamheten.
Arbetssätten och metoderna ska vara förankrade i den aktuella forskningen inom områdena. Du har en god samarbetsförmåga och är flexibel. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Dela detta jobb

Speciallärare

Hammarö kommun