skoljobb.se

Speciallärare

Regioner
Kategorier
Utgår

2021-06-18

Ansök nu

Speciallärare

Beskrivning

Välkommen till Söderholmsskolan - en skola med hjärta - vi är en kommunal grundskola som ligger i Vårberg, vackert belägen ett stenkast från Mälarens strand och med gångavstånd till Vårbergs centrum. Skolan är trygg och trivsam och har ca 360 elever från förskoleklass till åk 6 samt ca 65 personal. Skolans organisation bygger på årskursvisa arbetslag i åk F-3 med integrerat fritidshem, åk 4-6 AB samt praktisk-estetiska lärare. Fritidhemspersonalen ingår också i arbetslagen F-3 och bidrar till elevernas utveckling och lärande genom samverkan. Personalen i skolans samtliga verksamheter visar på stort engagemang och skicklighet, de ser möjligheter och bidrar till skolans positiva utveckling. Skolans samlade kompetens är mycket hög. Den unika elevsammansättningen bidrar till en hög trivsel hos såväl elever som personal. Skolans elever känner sig trygga, sedda och upplever att de får mycket stöd och hjälp. Alla som arbetar i skolan anser att varje elev som går på Söderholmsskolan ska få en utbildning av hög kvalitet som ger eleverna kunskaper för livet, en vilja och möjlighet att välja sin egen framtid.

Vår vision- en skola med hjärta- utgår från den förtroendefulla pedagogen där relationsbyggande med eleverna är en viktig del i läraruppdraget. 

Arbetsbeskrivning

Nu söker vi en engagerad speciallärare till vår särskilda undervisningsgrupp för elever f-3.Vi söker dig som har erfarenhet, kompetens och stort engagemang att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Du kommer att undervisa och vara mentor för en mindre grupp elever där eleverna har behov av individualisering och anpassningar. Eleverna behöver en tydlig och väl strukturerad undervisning samtidigt som det behövs flexibla lösningar på individnivå. Eleverna i gruppen har en klasstillhörighet men har merparten av sin undervisning med dig.

Tillsammans med vår specialpedagog f-3 samt speciallärare för särskild undervisningsgrupp 4-6 har du möjlighet att diskutera samt planera för undervisningen i gruppen. På skolan arbetar även en skolpsykolog som vid behov kan handleda i arbetet.

I ditt arbete förväntas du upprätta utredningar, handlingsplaner och åtgärdsprogram och även uppföljning av dessa. Du kan vid sidan av detta ha en konsulterande och handledande roll. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lärarlegitimation, gärna för yngre åldrar, och speciallärarexamen med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling.
Du har goda kunskaper kring olika former av läs- och skrivsvårigheter, språkstörning, NPF, olika kompensatoriska lärverktyg samt extra anpassningar. Du har erfarenhet av lågaffektivt bemötande.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och följande kompetenser: Du har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet dagligen innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare.

Du besitter god digital kompetens och är kommunikativ såväl skriftligt som muntligt.

Du tar initiativ och är självgående inom ramen för det som utgör uppdraget samt har erfarenhet av att genomföra olika kartläggningar, skriva pedagogiska utredningar samt åtgärdsprogram.

Dela detta jobb

Speciallärare

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen