skoljobb.se

Speciallärare

Regioner
Kategorier
Utgår

2021-06-23

Ansök nu

Speciallärare

Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 39 schools and around 28,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.

More about the company and its schools can be found at www.engelska.se

Speciallärare till Internationella Engelska Skolan i Lund

Internationella Engelska Skolan (IES) Lund är en åk 4-9 skola med 730 elever och 80 medarbetare. Vi söker nu en engagerad och drivande Speciallärare till vårt Specialpedagogiska team. Du tror på att varje elev kan och har möjlighet att nå sin fulla potential och du hjälper gärna lärare  att skapa förutsättningar för differentiering och även individuella anpassningar där det behövs. Du brinner för specialpedagogik och är intresserad av att utveckla och ta del av den senaste forskningen kring  lärande. Du delar IES värderingar och etos och tycker att en säker och trygg skolmiljö är grunden för lärande. Som person är du självständig men tycker om att samarbeta med andra mot gemensamma mål. Du är en sann pedagog som både kan jobba individuellt med eleverna men också trivs att coacha och motivera team och lärarkollegor. Du är utbildad speciallärare som pratar både engelska och svenska flytande. Känner du att det här är du? I så fall är du välkommen att söka till vår skola i Lund

Om tjänsten

Tjänsten är en ny tjänst på IES Lund. Den går ut på att ansvara för det specialpedagogiska arbetet med elever i årskurs 6 och 7. Det innebär att du också blir del i att överbrygga utvecklingen från år 6 till år 7 för eleverna. Du kommer att ingå i ett specialpedagogiskt team tillsammans med två andra speciallärare, två specialpedagoger och fyra lärarassistenter. Närmast dig och dagligen kommer det att finnas en lärarassistent. Tillsammans lägger ni upp och organiserar metodiskt för elever som behöver extra stöttning för sin utveckling i svenska och matematik. Visst arbetssätt finns redan inarbetat, men det finns även utrymme för dig att själv bidra till utformningen av tjänsten.

Ansvarsområden

●       Ansvara för elever i behov av stöd och anpassningar i årskurs 6 och 7 , främst i svenska och matematik

●       Inventera och ansvara för att elever kan använda och använder  hjälpmedel

●       Bidra till pedagogiska kartläggningar genom att utföra olika diagnostiska tester i svenska och matematik, samt vid behov skriva åtgärdsprogram utifrån elevers behov

●       Arbeta med smågrupper med elever i behov av  stöd och även med hemmasittare

●       Vara med att utveckla och implementera den specialpedagogiska verksamheten på skolan 

●       Tillsammans med Elevhälsan planera och implementera lärarhandledning

●       Besöka lektioner och ge vägledning och stöd åt lärare för differentiering och även för elever med behov av individuella anpassningar

●       Anpassa undervisningsmaterial till de elever som behöver

Kvalifikationer

●       Delar IES värderingar och etos

●       Utbildad till speciallärare med goda kunskaper om läs- och skrivutveckling samt matematik.

●       Erfarenhet av att anpassa material till elever

●       Erfarenhet av att arbeta med läs- och skrivutveckling

●       Erfarenhet av att arbeta med utveckling inom matematik

●       Gärna erfarenhet av lärarhandledning

●       Intresserad av att arbeta med kartläggning av elever

●       Intresserad av olika digitala hjälpmedel, Chromebook i synnerhet

●       Goda kunskaper i engelska språket

●       Mycket goda kunskaper i svenska språket

Om IES

Vi är en skola med en tydlig struktur som möjliggör för lärare att fokusera på att undervisa och där eleverna vet vad som förväntas av dem. Vår värdegrund utgår från att vi tror på elevernas förmåga och potential och vi sätter lärande och kunskap i första rummet. Eleverna lär sig att ta ett personligt ansvar för sin egen utveckling och skolans miljö och att respektera sina skolkamrater, lärare och sig själva.

Vi är en internationell skola som följer den svenska läroplanen och undervisningen bedrivs både på svenska och på engelska. I ämnet svenska och SO bedrivs undervisningen bara på svenska. IES är unikt med den breda kompetens våra internationella och svenska lärare tillsammans utgör. Erfarenhet och utbildning från hela världen möts för att skapa den bästa lärmiljön för våra elever. 

Tjänsten riktar sig till elever i årskurs 6 och 7. Tillsättning efter överenskommelse.

Välkommen med din ansökan, vilken du sänder till jobs.lund@engelska.se. Rekrytering sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Märk ansökan med ”Speciallärare". Tjänstgöringsgrad är 100% och vi tillämpar 6 månaders provanställning. För anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret som avser arbete i skola och förskola.

Dela detta jobb

Speciallärare

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB