skoljobb.se

Speciallärare eller förskolelärare med inriktning utvecklingsstörning

Regioner
Kategorier
Utgår

2021-04-20

Ansök nu

Speciallärare eller förskolelärare med inriktning utvecklingsstörning

Arbetsplatsbeskrivning
Olovslund/Nockebyhovsskolor;
Våra skolor ligger naturskönt i Bromma. Nockebyhovsskolan är vår lilla annexskola som ligger intill Judarnskogen nära Mälaren. Det är en enparallellig F-3 skola med ca 100 elever. Olovslundsskolan, som är vår huvudskola med drygt 500 elever är en treparallellig F-6 skola. På skolan finns också vår grundsärskola.

De fina utemiljöerna runt våra skolor lockar till utomhuspedagogik. Det är något vi tror gör våra elever friskare, gladare och piggare.

På våra skolor finns ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete som har lett till genomgående goda kunskapsresultat. I våra skolor upplever eleverna trygghet och studiero.

Våra prioriterande områden för utveckling läsåret 2021 är:

-Elevernas lärande och måluppfyllelse

-Undervisningens praktik

-Trygghet, trivsel och studiero

Vi strävar efter att vara en arbetsplats där man trivs, får ansvar och känner att man kan påverka.

Arbetsbeskrivning
Dina arbetsuppgifter innebär att du är ansvarig för en grupp elever gällande planering, genomförande och utvärdering av undervisningen.

Det är du som leder det pedagogiska arbetet och handleder barnskötarna om vilka mål ni arbetar mot samt progression i dessa mål. Du måste vara lyhörd och ha lätt för att samarbeta. Du samarbetar med fritidshemmet för att möjliggöra elevens hela lärprocess under dagen. Du ska bedriva modern och kreativ undervisning och hitta strategier för att nå varje elev och stärka hen i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen.

Skolan bedriver undervisning för elever som läser både ämnen och ämnesområden.

Kvalifikationer

Vi söker dig

  • som är utbildad speciallärare eller förskolelärare med inriktning utvecklingsstörning
  • som har god insikt och kunskap om grundsärskolans och fritidshemmets styrdokument
  • som använder din kreativitet och kan anpassa ditt förhållningssätt, dina pedagogiska metoder och tekniker utifrån elevernas behov.
  • som bedriver en inspirerande och utmanande undervisning där AKK (alternativ kompletterande kommunikation) får stort utrymme.
  • som har god datorvana och erfarenhet av att använda digitala verktyg i din undervisning

Som person är du lugn, uthållig, initiativrik, positiv och har en god samarbetsförmåga.

Övrigt

Tjänsten tillsätts under förutsättning att inget oförutsett inträffar.

Dela detta jobb

Speciallärare eller förskolelärare med inriktning utvecklingsstörning

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen